"יבנה המקדש" - גליון 3 ‏‏‏‏(108)‏‏‏‏ – אדר ה'תשס"ט


התנועה לכינון המקדש
ביטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש" גיליון 3 (108) אדר ה'תשס"ט
ת.ד. 31336 ירושלים טל': 050-8649968 lamikdash@gmail.com


פרשת ''תצווה'' מאפשרת השבוע לכל אחד ואחת מאיתנו, ציוות וחיבור לכוחות של מלבושי אהרון, ובעיקר חיבור לכוחות הפנימיים שהם מכילים ומייצגים

מה בפרשה ?


בתחילת הפרשה מובא ציווי למשה (ששמו לא נזכר בכל הפרשה) לקחת שמן לצורך הדלקת המנורה, ובהמשך מובא עיקרה של הפרשה: הכשרת אהרון וכל הכוהנים, לרבות תיאור מפורט ומדוקדק של בגדי הכוהנים.

מה אפשר ללמוד מזה היום ?


המילה ''תצווה'' או ''מצווה'' פירושה הפנימי הוא ציוות, חיבור. לאיזה כוח אפשר להתחבר בפרשה הזו? תשובה: לכוח ולאנרגיה שמייצג הכוהן הגדול.

בפרשה הקודמת הוסבר כי כדי לגלות את אור הבורא עלינו להכין כלים שירכיבו את ''המקדש'' הפנימי שלנו, אולם לא די לבנות משכן אלא צריך להעביר את האור הזה הלאה. זה היה התפקיד של הכוהנים: להוריד את התורה הקדושה לתוך החיים היום- יומיים, ולחבר בין הרוחניות לגשמיות.


משה רבנו מסמל את התורה (שגם נקראת על שמו – תורת משה). משה הוריד את התורה האלוקית מלמעלה. לעומתו, אהרון הכוהן מייצג את עבודת הקורבנות בבית המקדש. אהרון מייצג את העבודה היום יומית מלמטה.

בגדי הכוהן מבטאים גילוי רוחני. כדי שנשמה תתגלה היא צריכה גוף. כדי שגוף יתגלה הוא צריך בגד. כדי שהבגד יתגלה הוא צריך חלון ראווה, וכן הלאה. הפרשה כותבת ומתארת בדקדקנות את בגדי הכוהן כדי שאנחנו נוכל לגלות ולהתחבר לכל הדברים הפנימיים שהבגדים הללו מייצגים.

בגדי הכוהן מייצגים את תפקידו לכפר על חטאי העם, לברך אותם באהבה, להשכין שלום ואחדות בין איש לרעהו, לעזור ולתת ללא גבול, ולהעביר אליהם את אור הבורא בקדושה ובאיזון. באמצעות המילים והאותיות שמתארות את בגדי הכוהן יש לנו אפשרות השבוע להתחבר לכוח העצום של אהרון הכוהן ולכוח שמייצגים ומגלים בגדיו.

מעניין כי במחקר גנטי שנמשך מספר שנים, נמצא גן משותף אצל כוהנים ללא הבדלי מוצאם.

כ – 75% מהם נושאים ב – DNA שלהם גן משותף בשכיחות גבוהה, כאשר אצל לא יהודים (או אצל יהודים שאינם כוהנים) נמצא הגן הזה בשכיחות של 5% בלבד. הגן המשותף הזה נמצא רק בכרומוזום הגברי Y והוא מועבר בתורשה מאב לבן.

כוהנים בכל העולם נושאים בגופם את חותם הכהונה שהתחיל באהרון הכוהן הגדול. פרשת ''תצווה'' מאפשרת השבוע לכל אחד ואחת מאיתנו, ציוות וחיבור לכוחות של לבושי אהרון, ובעיקר חיבור לכוחות הפנימיים שהם מכילים ומייצגים.


כל היום מדמם, ונפשי נבהלה מאד ומשתומם, ואתה ה' עד מתי רואה ודומם, זכור בית מקדשך השמם, כל עובר עליו משתומם, מתי תתנשא ותתרומם.

(יוצר לפרשת זכור)

בכבוד רב – הרב ישי באבד,

דובר התנועה לכינון המקדש - 050-8649968
2 comments:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!