בטאון התנועה לכינון המקדש

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"
- גליון 2 (119) –סיון ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968, lamikdash@gmail.com יום שני ב' סיון סט 25.05.09
/
לאחר אילוצים שגרמו לשני דחיות ובשלישית איחור של שעה, התקיימה בשעה טובה דיון של סיעת האיחוד הלאומי בהרכבה המלא בכנסת, בנושא הר הבית בשיתוף 4 מוזמנים מ"התנועה לכינון המקדש" ו"אל הר המור".
.
מזכיר "התנועה לכינון המקדש" התחיל את הדיון בהרצאה שכותרתה - בקשה לשתדלנות – אצל "נערי הביטחון", שיפסיקו את העויינות כלפי היהודים שבהר הבית, דבר המתבטא היטב באין ספור התנהגויות ונוהלים וסדרים, ביניהם צדה העין כשהחכי"ם רשמו לעצמם את הסיפור עם "עליית הכלות" להר הבית ש"נערי הביטחון" – אסרו – עליהן לבקר כשהן לבושות בשמלות כלה, הוראה אנטישמית קלאסית מדרגה ראשונה, כמו כן חזרו על הסיפור שלפני ארבע שנים בפגישה עם השר לבטחון פנים צחי הנגבי, אשר בין השאר קבלו המשתתפים על איסור "קריעה" בהר הבית, והשר פנה למפקד דאז ניסו שחם בשאלה: אסור לקרוע בהר הבית? וניסו מרוב בושה הכחיש וענה שמותר, מלמחרת ועד שלשה ימים התירו קריעה בנוכחות קצין מיוחד בפינה מיוחדת ולאחר מכן כשל"נערי הבטחון" נודע על "חגיגת הקריעה" בוטל שוב ההיתר. תוך כדי הרצאה חילק את גליונות 'התנועה לכינון המקדש" "יבנה המקדש" לנוכחים,
ח"כ אריה אלדד אמר שהוא כחבר התנועה לכינון המקדש מקבל את הגליונות בקביעותח"כ אורי אריאל הפנה את הבעיה לעבר רבנים מסויימים המחנכים כנגד עליית יהודים להר הבית, כגורם ראשוני באסלום ההר. כן שחזר את התנסותו: כשלפני סיום אחד מביקוריו בהר הבית, נשען על קיר והשוטר המלווה (בהשפעת הסתה של איש הוואקאף שנטפל לקבוצה) התנפל עליו בצעקות תפסיק להתפלל,
ח"כ אריאל סיפר שלא הבין כלל במה המדובר, והשוטר המשיך לזעוק: אל תתמם זה תפילה זה תנוחת תפילה.ח"כ מיכאל בן-ארי אשר אישר את כל הקובלנות מחוויה אישית, הסכים שיש לפעול בכל מה שאפשר לשפר את המצב.ח"כ יו"ר הסיעה יעקב כץ כצל"ה רשם לקיים יום דיון בנושא הר הבית באולם ההרצאות לאורחים בבנין הכנסת כהצעת ח"כ אריה אלדד, וכן להיפגש עם גורמי הבטחון העליון והתחתון ולהעלות בפניהם את הבעיות המרחיקות את העם מן ההר, כגון: כניסה משער נוסף שלא יחייב טבילה וכדומה והקצאת פניה קטנטנה במרחבים הענקיים של ההר לאפשר שם פולחן יהודי ללא נוכחות הוואקאפו ופתיחת ההר גם ליהודים בשעות 'נורמליות' שאדם מהישוב שעובד או לומד יוכל להגיע להר, באחת: למה רואים את יהודי הר הבית כאוייב.נושא שלישי ואחרון שרשם יו"ר הסיעה: לנסות להקים שדולה למען הר הבית בה יהיו חברים חכי"ם מסיעות שונות שבין השאר יארגנו סיור בדיקת מצב בהר הבית.כאן הוסיף ח"כ יעקב כץ שאף שיתגייס בכל כוחו לסייע בנושא הנדון, עקב הצדק שבו, אבל הוא אישית לא עלה עדיין להר הבית עקב פסק רבו הרב זלמן מלמד. על זאת נתבקש לברר אצל רבו האם גם כאיש שלטון - ראש סיעה בכנסת - עדיין הוא מנוע כאחד הפושטים מלבקר בהר הבית ובכך להסגיר את ההר לאיסלאם או שבכל זאת דינו שונה מהיחיד, ח"כ יעקב כץ ענה שיפנה שוב לרבו בשאלה זאת.החכי"ם כולם התעניינו האם הרדיפות והחקירות נגד המעודדים עליות להר נפסקו. תודה להם על כך.מדריך המדריכים בהר הבית רבינו הרב יצחק לוי שליט"א ביקש לנהל מערכה משפטית נגד המדיניות הגזענית, לדוגמה הביא: שביום בהיר נאסר על המדריכים להכניס רמקול להר הבית ואילו המדריכים מכל גויי הארצות משתמשים במגבירי קול באין פוצה פה ומצפצף, כן התאונן על האפליות בכניסה כדוגמה לטיפול משפטי.
ח"כ אריה אלדד הגיב: כי מאז העתירה האומללת שהגישו חוגים לאומיים (ביניהם אביו המנוח ישראל זכרונו לברכה) מיד לאחר שחרור הר הבית, נפסקה ההלכה התקדימית והקבועה, כי הר הבית מופקע מבג"ץ עקב חוק "דבר המלך במועצתו" [הוסיף נציג התנועה לכינון המקדש כי אנשי המשפט אינם טובים יותר מאנשי המשטרה].הרב יצחק לוי הוסיף: שכל קצין יכול לקצוב שרירותית את מספר העולים ביחד להר הבית, פעם מוגבל ל-100 פעם ל-70 ובכך גורם לרבים להמתין עד בוש בשמש ובשלג וחלילה גם למנוע ממבקרים הגונים את הזכות הבסיסית לבקר בהר הבית.
ר' בועז יעקבי נציג "אל הר המור" סיפר על שופט בית המשפט המחוזי שביקר בחול המועד בהר הבית ונבהל מהנוהלים הנהוגים שם כלפי יהודים, השופט שאל את השוטר האם אין חוק במדינה, השוטר ענה לו החוק היחיד שאני מכיר זה הוראות המפקד שלי. בועז יעקבי ציין את חשיבות ה'דיסקרטיות' בקשר לעליות אשר רק על ידי כך התאפשר עליות הרבנים הגדולות להר, אחרת ראייד סאלאח היה מארגן נגדם הפגנות ובסיוע המשטרה היו העליות מטורפדות, הוסיף על כך נציג "התנועה לכינון המקדש" והצביע על מדיניות "בטחוניסטית/ליסטית" זו, של החנקה והשתקה, כאחד הגורמים שהציבור לא מודע ולא מתחנך שיש קשר בין יהודים ורבנים לבין הר הבית.
ח"כ יעקב כץ הפטיר: שכשיהיה לאיחוד הלאומי שלושים מנדטים יתקנו בעצמם את הליקויים הקשים ולא יצטרכו לעמוד כעני בפתח אצל ה'קובעים' כיום (כל זאת בתקוה שרבניו יסכימו להורות הוראות נכונות).פירש ח"כ מיכאל בן-ארי: שאין הכוונה לשלול שגם כיום צריך לפעול בכל האפשרויות העומדות לפני הסיעה וישנם כאלה.לסיכום: הסכימו חברי הסיעה לבקשת הרב יצחק לוי שנושא הר הבית יהיה בסיעה נושא קבוע משימה מתמדת.במשך השנים כבר ביקרנו רבות, בעלי תפקידים, אך הפעם לראשונה אנשים 'משלנו' שמבינים אותנו, כולם (למעט היו"ר) מבקרים בעצמם בהר הבית [כולל הבא-בתור בסיעה, מר אורי בנק מרכז הסיעה ותודה לו על ארגון הישיבה]. אנו תפילה שהתוצאות של הפעילות שלהם בנושא, יהיה כגודל רצון הטוב שהביעו לפני הנוכחים. אמן. תודה לישראל דנציגר חבר המשלחת על הכנת התקציר.תקציר התנהגות המשטרה:בערב חג השבועות הגיעו להר הבית יותר משלשים רבנים ויהודים וחיכו יותר משעה לאישור כניסה, בו-זמנית עברו לידם מאות אם לא אלפים של כל גויי הארצות ללא שום עיכוב בלשון נעמי ישלם ה' להם פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה'‏
.
גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43
וגם ב:
יש חדשות גם ב:
.
אל תעלי - - /שרה גרגי/(עולם קטן גליון 202 בהר-בחקתי סט) אל ההר אל תעלי, בתי,להיכלך אל תלכי –את כיסופיך כבשי. כיאת ההר נוטריםשוטריםאנשי זרוע, שונאיך;מזעמם נזהר,את חרון אפם בלנעורר. ואםמכריעה הכמיהה,ומתגברים הכיסופים,ועל צוי-צו האלוקים,ואת לביתו עולה, דעי: אל בית האסורים אוליכך,ולא תועיל דמעתך,כי לא בידי הדבר,ולא הבית ולא ההר.
.
בכבוד רב – הרב ישי באבד –
דובר התנועה לכינון המקדש
- 050-8649968

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!