נערכים לחנוכה: גם השנה תתקיים חלוקת אוכל ושתיה לעולים להר הבית

הכרוז שפורסם | או"ש לעולי רגלים

לארגון או"ש [אוכל ושתיה לעולי רגלים] דרושים עובדים בשכר שיעמדו ויחלקו אוכל ושתיה לעולים להר הבית בחנוכה | נערכים גם במשטרה: מאות שוטרים יאבטחו את העולים להר הבית | חוזרים לימי המקדש

גד בהרי | הר הבית שלנו

בארגון או"ש [אוכל ושתיה לעולי רגלים] נערכים לקבלת אלפי העולים להר הבית בחנוכה, וכמידי שנה יחלק הארגון מזון ושתיה חינם אין כסף.


בארגון תרים כעת אחרי עובדים בשכר המעוניינים לחלק אוכל ושתייה לעולים להר הבית.
למעוניינים ניתן לפנות לטל: 050-864-9968 - התנועה החרדית לכינון המקדש

הכרוז שפורסם | או"ש לעולי רגלים


נקדימון בן גוריון - אגדות חז"ל

"ולמה נקרא שמו נקדימון בן גוריון, מפני שנקדה לו חמה בעבורו. פעם אחת עלו ישראל לרגל לירושלים, ולא היה להם מים לשתות. הלך אצל שר אחד ואמר לו, הלויני שתים עשרה עיינות מים מכאן ועד יום פלוני. אם איני נותן לך שתים עשרה מעיינות מים, אני נותן לך שתים עשר ככר כסף. וקבע לו זמן."

"כיון שהגיע זמן שלח לו: שגר לי שתים עשרה מעיינות מים או שתים עשרה ככר כסף. אמר לו, עדיין שהות ביום. ליגלג עליו אותו השר ואמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו ירדו גשמים, נכנס אותו השר לבית המרחץ שמח, ונקדימון בן גוריון לבית המדרש. נתעטף ועמד בתפילה, ואמר לפניו: ריבנו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, כדי שיהיה מים לעולי הרגל. מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעיינות מים והותירו. שלח לאותו השר: שגר לי דמי מים יתירים שיש לי בידך. אמר לו, כבר שקעה חמה ומים ברשותי ירדו. חזר ונכנס לבית המדרש, ונתעטף ועמד בתפלה. אמר לפניו: ריבנו של עולם, עשה לי נס באחרונה כבראשונה. מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה חמה. ופגעו זה בזה. ואמר לו, יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך."

(אבות דר' נתן פרק ו')

3 תגובות:

 1. האם מותר לאכול או לשתות בהר הבית?

  השבמחק
 2. אשריכם שאתם מזכים את עם ישראל במצווה החשובה שאין כל כך דורשים, אשריכם שאתם מצילים את העם מקיטרוג הפסוק בנביא "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה".

  השבמחק
 3. בהר הבית היו אוכלים את הקרבנות, ולא מצאנו שום איסור לאכול ולשתות בהר הקודש.

  להפך, היום בזה שעאושים שם ברכה ואוכלים מכניסים לשם קדושה, שכל כך חסרה שם כיום שישנם שם מסגדים רח"ל

  אברהם יוסף בוקוצ'ין

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!