אתר הר הבית שלנו מאחל פורים שמח לכל בית ישראל

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/25/44/78-C8YXt4Azt4.png
הר הבית שלנו | פורים שמח

הזמנה : אתר הר הבית שלנו מזמין את ציבור היושבים בערי הפרזים לעלות להר הבית מחר יום שני שושן פורים לבוא ולשמוח בשמחת המקדש | פורים שמח

שלמה ידיד | הר הבית שלנו

הר הבית פתוח מחר יום שני ליהודים בין השעות: בוקר: 7:30 עד 10:00. צהריים: 12:30 עד 1:30

חובה להצטייד בתעודת זהות, לטבול במקווה ולנעול מנעלי בד. או לא לנעול מנעלים כלל.

ההלכה אוסרת על יהודי לעלות להר הבית שתוי יין, להר הבית נכנסים באימה וביראה כיאה לנכנס לבית המלך.מלכו של עולם.


http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/25/44/75-heN8IyL7pZ.png
 הר הבית שלנו | מאחל לכל בית ישראל פורים שמח!

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!