וידאו: הרב אריאל עלה להר הבית בתשעה באב והתחיל לבנות את בית המקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/20-gnaGT1nUxC.jpg
חרדים הר הבית | ט' אב תשע"א


על הר הבית: הרב ישראל אריאל עלה להר הבית בתשעה באב והניח אבן פינה לבניין בית המקדש השלישי | קטע נוסף בוידאו: הדרכה של הרב חגי יקותיאל על מיקום המקדש | בונים מקדש

יוסף תור | הר הבית שלנו

כפי שכבר פורסם מאות יהודים עלו להר הבית בתשעה באב לבכות ולהתאבל על חורבן המקדש, ובעיקר בכדי לעשות מעשה לקום ולבנות מחדש את בית המקדש.

בקטע הוידאו שלפניכם תוכלו לצפות בהדרכה מקצועית על מיקום המקדש המדוייק, מיקום העזרות ועוד. מפי פה מפיק מרגליות הרב חגי יקותיאל שליט"א, הוידאו צולם על הר הבית ביום צום תשעה באב.

לקראת סיום הוידאו נראה הרב ישראל אריאל שליט"א מניח אבן פינה לבית המקדש השלישי ומברך ברכה "על מצוות ועשו לי מקדש". לקיים דברי חגי הנביא והבטחתו: וְעַתָּה שִׂימוּ נָא לְבַבְכֶם מִן הַיּוֹם הַזֶּה וָמָעְלָה (מִטֶּרֶם) שׂוּם אֶבֶן אֶל אֶבֶן בְּהֵיכַל יְ-הֹוָה: ... מִן הַיּוֹם הַזֶּה אֲבָרֵךְ" (חגי פרק ב)

הנביא חגי מלמד את ישראל כי כל עצירת הברכה היא מחמת שכל אחד דואג לביתו , "המלחמה על הבית" המלחמה "למחירי הדירות" אך בית המלך, חרב!

אך ברגע שאנו מראים את רצוננו, שמבטא את כיסופיה של כל האומה, לבנין מעשי של  היכל ה' ולו בהנחת אבן על אבן - מבטיח ה' מן היום הזה אברך!!!

צפו ותהנו.


וידאו | הדרכה מפי הרב חגי יקותיאל | לקראת סיום: הרב אריאל מניח אבן פניה לבית המקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/20-gnaGT1nUxC.jpg

חרדים בהר הבית | צום תשעה באב תשע"א

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/21-VIV5jc9Tja.jpg

הרב ישראל אריאל ור' משה פייגליין | תשעה באב תשע"א


_______________________________________
הר הבית בית המקדש הבית של המקדש

6 תגובות:

 1. הרב אריאל לא מברך ברכה בשם.

  השבמחק
 2. הרב דוד מאיר דרוקמן

  בסמוך לתשעה באב, מתפרסם תיעוד שבו נראה הרב ישראל אריאל ממכון המקדש מניח אבן פינה לבית המקדש השלישי ומברך ברכה "על מצוות ועשו לי מקדש". בתגובה לטקס, שיגר הרב דוד-מאיר דרוקמן, רבה של קרית-מוצקין, מאמר נוקב:

  נתחיל מהסוף: גדולי הפוסקים אסרו לעלות על הר הבית, ולדידנו אנ"ש די שזו דעתו של הרבי זי"ע, וממילא מובן שהעליה להר הבית איננה בשבילנו עד כי נזכה ביאת משיח צדקנו, או שנזכה לנביא אשר יורה לנו היכן מיקום המזבח וגבולי בית הבחירה בצורה מדוייקת.

  ובמילא ב'שורה התחתונה' – למרות שעינינו רואות וכלות, בפועל לא נעלה לשם.

  מאידך, אי אפשר לייחס לאותם יראי ה' שכן עולים – איסור כרת.

  יש ביניהם מומחים גדולים בגבולי הר הבית, והם מסתמא מכירים את המקומות שמותר ל"טבול יום" לעלות. יצויין שלמקום של'טמא מת' אסור להיכנס – גם הם נזהרים שלא להיכנס לשם. אלא שבשביל זה צריך להכיר היטב את המפה של הר הבית, וגם לדעת הלכות טהרה ועוד הלכות של 'מורא מקדש'. אלא שדא עקא אם חלילה תותר הרצועה ויינתן 'אור ירוק' לעליה להר הבית, זו יכולה להיות פירצה גדולה מאין כמוה. לא כולם ייזהרו להלך רק במקומות המותרים, לא כולם ייטהרו כדבעי וכו' וכו'. אני מכיר יהודים שמגדירים את עצמם כ'נאמני הר הבית' – ברם מה נשה שהם אינם אנשים שההלכה היא נר לרגליהם בחיי היום יום, ופחד ורעדה אוחזת אותנו בהעלות המחשבה שכאלה יעלו רח"ל להר הבית.

  וזכור לטוב החסיד הנעלה וכו' רבי משה ובר זצ"ל שעשה מעשים; שלטים, שומרים – להזהיר יהודים מהיכשלות בעליה להר הבית.

  ומעשה היה שבא אלי יהודי תמים שומר מצוות ואמר לי שעלה להר הבית. שאלתי עוד האם טבלת במקוה? והוא ענה לי שכן. המשכתי להקשות: "באיזה מקוה"? ואז התברר שהוא טבל במקווה שאיננו כשר לטבילת נשים. גם התברר לי שאיננו מתמצא בהלכות חציצה וכו'.

  יש להוסיף וציין כי נשים נשואות – אין מצב כמעט בכלל שגם אליבא דשיטת המתירים יוכלו לעלות להר הבעית, מטעמים הלכתיים שונים.

  והבה נלמד קל וחומר ממה שחכמים עקרו מצות עשה של תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, וכל זאת עקב חשש רחוק שמא ילך אצל הבקי ללמוד ויטלטל את השופר ד' אמות ברשות הרבים – ועקב חשש שבעינינו נראה רחוק - ביטלו חכמים את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת

  בנדון דידן – החששות שהמוני העם ייכשלו באיסורי כרת (לדעת הרמב"ם אסור להיכנס למקום המקדש בבזמן הזה, ולדעת הראב"ד זה כרוך אף בכרת), הם יותר חששות ממשיים ביותר.

  לגבי הוידאו שהתפרסם מטעם מכון המקדש : אינני יודע מה הסברא של הרב אריאל שליט"א (שהוא כידוע ת"ח גדול וידען גדול בענייני בית הבחירה) ב"הנחת אבן פינה לבית המקדש" בכל מקרה שמעתי שאת הברכה הוא לא אמר בשם ובמלכות, שכך שמזה מובן שגם הרב אריאל לא לוקח את האקט הזה גרידא בשיא הרצינות. כמובן שאנו מסתייגים הסתייגות חמורה ביותר מדברי דובר הנראה בוידאו שאינני מכיר אותו שמעיד על עצמו שאינו אומר 'קינות'.

  לצערנו אנו עדיין שרויים בגלות ובחושך כפול ומכופל ועוד לא זכינו אפילו ל"אתחלתא דגאולה", ועדיין לא נגאלנו. והלואי ונזכה לזה תיכף ומיד ממש בחסד וברחמים.

  השבמחק
 3. הרבי מליובאוויטש התיר ליהודים לעלות בטהרה להר הבית ומעיד על כך הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  השבמחק
 4. http://youtu.be/-Tg-5Z2m6Gg
  המשך הסרטון עם דברי הרב אריאל

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!