לפני עליית עשרות יהודים: המשטרה סילקה קבוצת מתפרעים ערבים מהר הבית‬ | תמונות

שוטר מפנה מתפרעת ערביה מהר הבית

כשעה לפני עליית עשרות מתפללים יהודים הבוקר : בהנחיית קציני הר הבית אבי ביטון ומשה ברקת סולקו הבוקר למעלה מ-50 פולשים ערבים וערביות, משערי הר הבית מקום בית מקדשנו | העליה הגדולה של עשרות היהודים עברה בשלום | עושים סדר

יוסף תור | אתר בית המקדש

לפי הדברים שפורסמו היום, ובאותיות אדומות, באתרי הפולשים הערבים, המשטרה סוף סוף הרחיקה את אחת מקבוצות הפולשים בהר הבית. שזה תקופה ארוכה החלו לפשוט כנחילי ארבע, ומזרם קיני דגירה, ברחבי שטח הר הבית, בעוד המסגדים פנימה ריקים כמעט מאדם, בתואנה של קבוצות לימוד ותפילה. שמטרתם העיקרית היא להציק ליהודים העולים להר, בהטרדות והתנפלויות מילוליות וגם פיזיות.

מתברר שאחרי תקופת התעלמות ארוכה של המשטרה וניסיונותיה לפתור את התופעה הקשה באמצעות טיפול אישי מבודד של ראשי המארגנים וראשי המסיתים, הגיעה היום המשטרה למסקנה המתבקשת שיש לגרש קולקטיבית את כל משתתפים והמשתתפות בקבוצות ההתנפלות וההטרדה.

המתפללים היהודים בהר הבית הביעו סיפוק מהמפנה בהבנת המשטרה את תפקידה בהרחקת הפושעים הפולשים המתנכלים, ותפסיק כליל את מדיניותה הקלוקלת שנקטה עד כה להרחיק מן ההר את היהודים המותקפים על הפורעים. אם כך יהיה, אזי אכן תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

כמו כן, המתפללים היהודים בהר מספרים על עלייה גוברת במספר היהודים הבאים לפקוד את ההר לרגל השנה החדשה, ומעריכים שעובדה זו היא זאת שהביאה לכך שהמשטרה תטפל ותרחיק את ההתפרסות הערבית בהר. והנסיון מוכיח כי ככל שיותר יהודים פוקדים את ההר, כך הולכת לה ונשמטת אחיזת המוסלמים מהמקום. אם קצב העלייה היהודית להר ימשיך ויגבר המשטרה עוד תאפשר גם לקיים את מצוות התורה במקום כמו הדלקת נרות המנורה, הקטרת קטורת, מצוות שאינם זקוקות לשום בינוי ושינוי במקום, וניתנים לקיום כבר היום ובכל יום. יתכן שאף נזכה בשנה הקרובה לראות כהן גדול במעמדו משרת לפני ולפנים. אמרו. הכל תלו במספר הביקורים והמבקרים היהודים העולים להר בטהרה כדת וכדין. הדגישו.

להגדלה הקלק על התמונות


שוטרים מפנים את המתנפלים הערבים


מפנים את חיות הבר למקומם הטבעי


שוטר מראה לקבוצת מתפרעים ערביות את הדלת החוצה מההרהחוצה החוצה | עוד מעט מתחיל תפילת היהודים


שוטרים יהודיים מקיימים מצוות "לא תחנם"


מנסה להשליך את הכסא לעבר השוטרהשוטר מסביר יפה שעוד מעט מתחיל כאן תפילה יהודית


חדש ימינו כקדם


הערבים לא מבינים ערבית


מפנים את קבוצת המתנפלים הערבים


ערבים מתעמתים עם כוחות הביטחון


שומרים על הסדרקציני הר הבית אבי ביטון בשטחקציני הר הבית מקבלים דיווחיםוירישתם אותה וישבתם בה

הכולל הערבי שפונהבעת הפינוי


שוטר עוצר מתפרע ערבישוטרים יהודיים מקיימים מצוות "לא תחנם"


עוד קבוצת מתנכלים ערביים בעת הפינוי

להגדלה הקלק על התמונות

__________________________________________________________________
הר הבית | בית המקדש | אתר בית המקדש | בית | במקדש | למקדש | בבית המקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!