הר הבית בית המקדש

בית המקדש


שלמה ידיד | הר הבית שלנו
הכנס טקסט

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!