http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

חרדים בהר הבית - וידיאו ותמונות

.
ביום שלישי בשבוע שעבר [חיי שרה] עלו להר הבית קבוצה חרדית גדולה, בקדושה ובטהרה אחרי הטבילה במקווה, תוך כניסה במקומות המותרים בלבד, דבר זה מהווה פריצת דרך בציבור החרדי, ומי יתן ויפתחו לבבם ועיניהם של שאר עמך בית ישראל / חרדים להר

להגדלה לחץ על התמונות

וידאו: במעלה שער הרמב"ם

וידאו: מהלכים במקום המקדש

"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפיים ובר לבב"

נראים ארבעה חסידי חב"ד בהר הבית

קידוש ה'

הר הבית שלנו - לא נזוז מכאן

משמאל: ליטאי בהר הבית

חסידים ואנשי מעשה

חסיד גור בהר הבית

8 תגובות:

 1. אברהם הכהן רבין23 בנובמבר 2009 בשעה 0:48

  מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

  השבמחק
 2. ותודה לאתר "הר הבית שלנו"

  על העבודה הנפלאה.

  חזקו ואמצו!

  השבמחק
 3. סוף סוף רואים חרדים בהר הבית

  עידן הגאולה

  השבמחק
 4. כל הרבנים החרדיים אוסרים עלייה להר הבית בזמן הזה, האחריות הכבדה שכרוכה בכך מוטלת רק על עצמם,אוי לנו מיום הדין הגדול והנורא.
  אני עדיין לא בטוח שהם לא מתחזים בכדי ליצור קרירות בציבור החרדי.

  השבמחק
 5. ליעקב

  רב אחד אולי תאמר לנו שאסר את העלייה להר הבית, ולמה רק בזמן הזה?, מה קרה? מה השמש השתנתה?

  ההלכה הפסוקה ברמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד' "טמא מת אפילו המת עצמות מותר להכנס להר הבית" היא הלכה נצחית - זאת התורה לא תהא מוחלפת!

  השבמחק
 6. תכנס בבקשה למדור "דעת גדולי ישראל" כאן באתר ותיווכח ברבנים וגדולי ישראל המתירים לעלות להר הבית - בימינו-

  השבמחק
 7. מי באמת שאל רב גדול בצורה מפורשת וקיבל תשובה חד משמעית?

  השבמחק
 8. ליהודיה

  אתה לא רואה שיש באתר הזה מדור מיוחד "דעת גדולי ישראל", במיוחד בשבילך?

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif