http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הציפיה למשיח - חלום באספמיה

הכל התחיל מאחד מהעלונים שמסתובבים בבית הכנסת, שפרסם בשער שלו ציור של
העולים להר הבית, כשברקע - חניון וכבישים. הרעיון יפה, אבל - איך לאמר -
רחוק מהמציאות.
ואם ננסה להוריד את התוכנית לפסים מעשיים, לא חסרות בעיות.

נניח שמחר ירוד בית המקדש מהשמים. חוסר התכנון המבחיל של ירושלים יגרור
לפקקים שימשכו מהכניסות השונות לעיר עד צומת עפרה, צומת הגוש ומכיוון
השפלה - צומת מסובים. כל תאונה מסכנה על כביש 1 כבר היום חוסמת את הכביש
הקריטי והחיוני משך שעות. שיקולים פוליטיים מונעים הרחבת כביש 443 או
העברת הרכבת המהירה בסמוך לו (בתוואי קצר, ובשיפוע הגיוני), ובמקום זה
משקיעים מליארדים כדי לחפור מתחת לאדמה בתנאים לא אפשריים.
למעשה, אולי דבר אחד כבר מוכן: רחבת הקיר העתיק ממערב להר הבית, יכולה
לעבור הסבה לתחנת רכבת או אוטובוסים מצויינת, מה שידרוש גם פרוק חומות
העיר העתיקה לטובת הרחבת כבישי/מסילות הגישה למקום.

בשביל להעביר שישה מליון איש לאזור ירושלים צריך רכבת מהירה במסילה
מוכפלת, ולא רכב פרטי. גם את ציר 60 מכיוון דרום (ב"ש וכו') צריך להפוך
לכביש מהיר תלת מסלולי לפחות מצומת הגוש, וגם זה אם נניח שלא אפשרי לבנות
רכבת בתוואי הזה.

אפילו אם מחר יפלו המסגדים ובית המקדש ירד מן השמים, מישהו יצטרך לחבר את
כל הקומפלקס הזה לחשמל (תחשבו על צריכת החשמל של מבנה כזה, ועל חימומו
בחורף הקפוא) ולוודא שהתשתיות העלובות של העיר העתיקה יכולות "לסחוב"
מבנה בגודל כזה. מישהו יצטרך גם "לגלח" כמה בתים כדי לבנות מקוואות לשני
מליון איש, וגם להרחיב את צירי הגישה באזור, כולל שרותי הלנה ותשתיות
נדרשות (שרותים לישנים בשטח, מטפים נגד שרפות בתנורי הפסח וכו').

בלשכת הגזית יש סנהדרין ועוד כל מיני פקידים. נכון?
הם צריכים משרד על כל נספחיו. מישהו יצטרך לתכנן מרגע לרגע אבזור משרד
לעשרות עד מאות פועלים, מנהל רכש הקרבנות למשל, או הכוהן הגדול, או אפילו
הפקיד שקובע איזה כהן הולך לאיזו מטרה צריכים מחשב על השולחן. מישהו אחר
גם יצטרך לתכנן ולממש בשטח בית המקדש מבנה תקשורת, שיכלול מן הסתם לפחות
חדר שרתים אחד, מערך גיבוי מתאים, חיבור לאינטרנט ומרכזייה לכמה מאות
שלוחות טלפון. אגב - לא חסרים פתרונות טכנולוגיים פשוטים יחסית
(Asterisk?) לחלק מהבעיות האלה.

ועוד לא דיברנו על מצלמות אבטחה ורשת, אתר תדמיתי מאובטח לתרומות או
מכלאה לבעלי חיים, ואפילו לא על דברים פשוטים יותר כמו תשתיות מים וביוב
(שחלקן נבנו על ידי הוואקף, אבל לא בהספק הנדרש. דמיינו מה זה שרותים
לשני מליון איש).


ויש עוד עניינים:
מישהו רוצה להיות רואה החשבון של מחלקת הקרבנות של בית המקדש? או עורך
הדין שילחם בבתי המשפט נגד התנגדויות של ארגוני בעלי החיים בקשר לקרבנות?


אבל מי צריך את כל זה בכלל. יושבים בבית עם איזו הגדה, אומרים בשפה רפה
לשנה הבאה בירושלים הבנויה, וזהו בעצם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif