http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

ציטוטים מהעיתונות

אילו היו מנהיגי ישראל מסוגלים לעשות זאת, הייתה הפעולה הראשונה שלהם חיסול כל שריד של ריבונות מוסלמית בהר הבית, והשבתו לריבונות ישראלית בלעדית תוך הסדרת תפילות יהודים במקום. "השולט בהר – שולט בארץ", הסביר אורי צבי גרינברג, ופה בעצם כל העניין.

יסוד המאבק היום, בעולם הגדול ובמיוחד בארץ הקודש, הוא דתי. ישראל שוויתרה על ריבונותה בקודש הקודשים שלה פתחה את הפתח לאופנסיבה המוסלמית נגדה. חמור מכך, בוויתור על הר הבית הכירה ישראל בצדקת הטענה המוסלמית על ארץ ישראל כולה. אפשר לדשן את קונטאר בארוחות שמנות ובתארים אקדמאיים כדי לזכות בלגיטימציה מערבית. אבל זה לא יעזור לנו. כי את הנשק החשוב מכל – את הצדק – לא איבדנו במערב, איבדנו אותו בהר הבית. כשמסרנו לווקף המוסלמי את ליבה של ארץ ישראל, אמרנו להם: הארץ כולה שלכם. כל עוד לא השבנו לעצמנו את מפתחות הצדק הבסיסי שלנו הם לא יפסיקו להילחם על הארץ כולה, בדרכים הרצחניות ביותר, ומבחינתם – בצדק רב.

(משה פייגלין "מעריב" כד תמוז סח 27/07/2008)


תזכורת: מאל-קאעידה

המחבלים, מירושלים ומצפון הארץ, נהגו להיפגש במסגד אל-אקצא על הר-הבית. בין היתר תיכננו להפיל את מסוקו של הנשיא בוש בנחיתתו בירושלים

ביום שישי הותר לפרסום כי שירות הביטחון הכללי בשיתוף משטרת ישראל, עצרו במהלך החודשיים האחרונים שישה צעירים ערבים אזרחי ישראל ותושבי מזרח ירושלים, חלקם סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים, היו חברים בקבוצה דתית סגורה שפעלה באזור ירושלים ותכננה להקים תשתית אל-קאעידה בישראל.

בראש הקבוצה עמד יוסף סומרין, בן 21 תושב בית חנינה בירושלים, אסיר בטחוני לשעבר אשר שוחרר לאחרונה מריצוי עונש מאסר. איתו בקבוצה היו אברהים נאשף בן 22 מטייבה, סטודנט לפיזיקה ומחשבים באוניברסיטה העברית בירושלים, מוחמד נג'ם בן 24 מנצרת, סטודנט לכימיה באוניברסיטה העברית, אנס שוויכי בן 21 תושב ג'בל מוכבר בירושלים, כאמל אבו קווידר בן 22 , תושב העיר העתיקה בירושלים, ואחמד שוייכי בן 21, תושב מחנה הפליטים שואעפט בירושלים.

מחקירתם התברר כי השישה היו חברים בקבוצה אשר בסמוך לחודש פברואר 2008 הצטרפה לארגון אל קאעידה. עוד עלה בחקירה כי הנאשמים נהגו לקיים מפגשים במסגד אל אקצה בירושלים. במסגרת מפגשים אלו החלו לתכנן הקמת תשתית של ארגון אל קאעידה בישראל במטרה ליישם את האידיאולוגיה בה דוגל הארגון. הנאשמים ניזונו מתכנים איסלמיים קיצוניים אשר הופצו באתרי אינטרנט שונים, חלקם מזוהים עם ארגון אל קאעידה. במחשבי חלק מהנאשמים נמצאו הוראות להכנת מטעני חבלה וחומרי נפץ שהורדו מהאינטרנט.

הקבוצה עמלה לגיוס פעילים נוספים לטובת הפצת אידיאולוגיית אל-קאעידה ומימוש הוצאת פיגועים בישראל בעתיד

("מקור ראשון" מאת חגי הוברמן 20.07.08 11:51)


אימתי יבנה המקדש
עו"ד ברוך בן-יוסף - יו"ר - 050-8649968

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif