http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

במה אפשר לעזור? (לא שלם, בבנייה)


במה אפשר לעזור ?

 1. להקהיל קהילות ברבים ולעורר את דעת העם ומנהיגיו ואת הרבנים הראשיים וממשלת ישראל למען הר בית ה' אלוקינו.
 2. להתחיל להתעניין להיות ערים לנושאים הנוגעים למקדש ולהר הבית. "התנועה לכינון המקדש" מקיימת כינוסים ארציים ואזוריים. ומארגנת עליות להר הבית ליחידים, לקבוצות ולכלל הציבור. התנועה מוציאה לאור ביטאון בשם "יבנה מהקדש" (כבר עבר את גיליון ה-200) והוא משמש במה לדיון הלכתי ומחשבתי בכל מכלול ענייני ההר , המקדש, חידוש העבודה, ועוד כיוצא באלה נושאים.
 3. מי שמעוניינים לחתום על הביטאון. כיחידים או כגבאי בית כנסת, יפנו אל מזכיר התנועה טל'- 050-864-9968

 4. ללמוד ולהשתתף בשיעורים ובהרצאות על נושא ההר, על קדושתו ותחומיו.

  תנועות הפועלות למען הר הבית יהודו ויעודו:

התנועה לכינון המקדש - 050-864-9968
מכון המקדש- 02-6264545
נאמני הר הבית- 025612395
תנועת חי וקיים- 02-99748883
אגודת אל הר ה'- 02-9942328
ישיבת הרעיון היהודי
רבי יהודה קרויזר- 02-5823540
אוצר המקדש
אדריכל גדעון חרלפ- 02-6233869
תנועת שוחרי המקדש
פרופ' הלל וייס- 03-9362470
כמהי המקדש- 052-5253999
מצודת יהודה
עו"ד ברוך בן יוסף- 02-6223079
אגודת אל הר המור- 02-9975255
מרכז הר הבית
צבי רוגן- 02-6260748
משמר המקדש
הלל בן שלמה- 025856662

הרצאות:

הרב יוסף אלבוים - 050-864-9968
הרב חגי יקותיאל- 02-9931538
ח"כ מיכאל בן ארי- 09-7941319, 050-7621763

2 תגובות:

 1. עולה קבוע להר הבית9 במאי 2009 בשעה 23:17

  מסכים אם כל מילה

  השבמחק
 2. אני מתפלא ששכחתם את האתר החשוב ביותר העוסק בנושא בית המקדש:
  אתר בית המקדש - http://www.beit-hamikdash.co.il

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif