http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

נדחה: חכ"י האיחוד הלאומי יסיירו מחר בסביבות הר הביתנדחה סיור ח"כי האיחוד הלאומי בפאתי הר הבית, סיעת האיחוד הלאומי נענתה לבקשת המשטרה, ודחתה סיור שתכננה למחר במבואותיו השונים של הר הבית וסביבתו.

הכתבה שפורסמה:

ארבעת חברי הכנסת של האיחוד הלאומי יסיירו מחר (חמישי) במבואות המובילים להר הבית, למרות הימנעות המשטרה מתיאום הסיור.


ארבעת חברי הכנסת של האיחוד הלאומי יסיירו מחר (חמישי) במבואות המובילים להר הבית. למרות פניותינו הרבות למשטרת מחוז ירושלים, לתיאום הסיור, מסלולו ומועדו – מתחמקת, לצערנו, המשטרה מכך.

מטרת הסיור לעמוד על הנזק הארכיאולוגי הנגרם לשרידי הר הבית ותקופת המקדש במבואות ההר. מבואות ההר נסגרים באופן קבוע לתנועת יהודים ללא כל הצדקה בשבתות ומועדי ישראל, ובזמנים שבהם ישנה נוכחות יהודית מסיבית כחול המועד, יום ירושלים ויום העצמאות.

בימים אלו מתנהל בג"צ ביוזמת הוועד הארכיאולוגי נגד הרס בהר הבית, בנושא הקברים הסמוכים לכותל המזרחי של הר הבית, אשר מתרבים במהירות ללא הרשאה חוקית וללא פיקוח ארכיאולוגי מתאים.

גם סיורים לימודיים של מדרשות שונות לחינוך בלתי-פורמאלי, אינם מורשים להתקרב למבואות ההר – אפילו תוך תיאום מראש עם המשטרה.
.

ח"כ אורי אריאל בהר הבית

3 תגובות:

  1. סוף סוף רואים אותם בהר הבית

    השבמחק
  2. לישראל - לידיעתך הם מבקרים הרבה בהר!!

    השבמחק
  3. כצלה? איפה הוא?, לא ראוים אותו בהר!

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif