http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

המשטרה טוענת בבג"ץ שאין אפליה בין יהודים דתיים ללא דתיים בעליה להר

.
בתגובה לעתירה שהוגשה מביעים שופטי בג"ץ תקווה שהמשטרה אינה מפלה שומרי מצוות בבדיקות הכניסה להר הבית. הנושא ימשיך להיבדק.
.

בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש יהודה גליק מנכ"ל מכון המקדש נגד משטרת ישראל, על אפליית יהודים דתיים בכניסה להר הבית, הורו השבוע שופטי בג"ץ, אליקים רובינשטיין, סלים ג'ובראן וחנן מלצר, למשטרת ישראל להימנע מאפליה זו.

בעתירתו טען יהודה גליק כי הבדיקות הביטחוניות שעוברים יהודים דתיים בכניסתם להר הבית שונים במהותם מאלו שעוברים כל האחרים. בין השאר, בעוד האחרים נכנסים להר לאחר בדיקה במגנומטר ומכונת שיקוף, הרי שיהודים דתיים חייבים, בנוסף לזאת, להגיש תעודת זהות אשר מספרה נרשם במחשב המשטרתי למעקב, אינם רשאים להסתובב בגפם אלא עליהם להיות מלווים על ידי שוטר ואיש וואקף, נאלצים להמתין עד שחבריהם יסיימו את הסיבוב ועוד...

בתגובתה טענה משטרת ישראל כי באופן עקרוני אין כל אפליה בין היהודים הדתיים לאחרים.

בפסק הדין כותבים השופטים: "בא כוח המשיבה מצהיר כי אין הבדל עקרוני בין היהודים הדתיים לאחרים בקשר לעלייה להר הבית – ואנו רוצים לקוות כי גם מעשי".

ביומן ערוץ 7 מתאר גליק את מסכת ההשפלה שחווים יהודים שומרי מצוות לעומת אחרים שאינם כאלה, יהודים או שאינם יהודים. הוא מציין שבית המשפט קבע שקודם לעתירה היה לנסות ולברר את הנתונים מול המשטרה, ועל כן יש לעשות זאת עוד בטרם יכריע בית המשפט את הכרעתו. עם זאת הוא רואה באמירה זו של בית המשפט אמירה משמעותית המהווה מעין 'כרטיס צהוב' או אדום למשטרה, וזו מבינה היטב את רמזי השופטים, כך שתפעל לשינוי המציאות הנוכחית בפתח הר הבית.

יצוין כי בין השאר הגיש יהודה גליק לבית המשפט סדרה של תצהירים, מפי יהודים דתיים העולים להר, ובהם הרבנים ראם הכהן, יצחק לוי, דודי שפיץ ועורך הדין יצחק בם ואחרים, שנפגעו מהתנכלות המשטרה, ועל כן הנחו השופטים בפסקם להעביר לרשויות כל חומר המראה כי אכן קיימת אפליה, ולבקש את תשובתם. לאחר כל זאת אם אכן יתברר כי אכן קיימת אפליה והנושא לא בא על פתרונו כי אז ניתן יהיה לחזור לבית המשפט.

יהודים בהר הבית

מקור: http://www.inn.co.il/News/News.aspx/194264

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif