http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

ישיבת ברכת משה "מעלה אדומים" בהר הבית

,


ישיבת ברכת משה הכריזה היום בהר הבית "מקדש עכשיו". ללא פשרות ללא הסכמים, לא חילופי שטחים ולא סיפורים, מקדש עכשיו!. בעליה השתתפו ראשי הישיבה רמי"ם וכ- 130 תלמידים. בית המקדש בפתח.


ביום חמישי בימי עשרת ימי תשובה עלו להר הבית בטהרה 130 מתלמידי ישיבת 'ברכת משה' במעלה אדומים בהשתתפות ראש הישיבה הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א

הרב יצחק שילת שליט"א ר"מ בישיבה מסביר בשיחה ל"הר הבית שלנו" כי יום זה הוא יום חג לישיבה, יום שבו התלמידים שואבים כוחות מחודשים לשנה החדשה. שם במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ממש על יד קודש הקודשים מתפללים התלמידים ומבקשים סליחה מחילה וכפרה על כל העוונות, מתחננים להיכתב בספרן של צדיקים ולצאת זכאים בדין. וכמובן לא שוכחים לבקש הצלחה בלימודים.

לצערנו המשטרה התקפלה בפני הוואקף, שעה שהחליטה להגביל את עליית תלמידי הישיבה לקבוצות של 15 בחורים, ובנוסף מנעה מקבוצה אחת להתקרב לחברתה. זאת במקביל לטענת המשטרה בבג"ץ רק בשבוע שעבר: ש"אין אפליה ליהודים בהר הבית", הרי שכאן התלמידים חוו על גופם אפליה ביד גסה. המשטרה מצידה אף עברה על צו בג"ץ שעה שהודיעה כי חל איסור להתפלל בבית תפילתנו.

ראש הישיבה הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א שוקל להגיש עתירה בשם הישיבה נוכח אפליית תלמידי הישיבה והמשך האיסור להתפלל על הר הבית על אף התחייבות המשטרה בבג"ץ להפסיק מידית את האפליה הגזענית בהר הבית.

תלמידי הישיבה טוענים כי הרב רבינוביץ קיבל יחס משפיל ביותר שעה שהשוטרים עשו לו בדיקה לפני העליה, מיששו בידיהם על גופו וכיסיו, הוציאו את כל אשר לו ללא מתן רשות להיכנס אם חפציו האישיים להר, והכל כדי לייאש אותו מלעלות להר. ללא התחשבות מינימלית בכבודו ובמעמדו. שערורייה.

וידאו מיוחד המתאר את החוויה של תלמידי הישיבה בעליה להר, לצד השיגעון והאפליה של משטרת הר הבית - אנחנו בשר וחלב.

ראש הישיבה הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א


הרב אריאל ממכון המקדש עם הקבוצה הראשונה

הרב יצחק שילת עם הקבוצה השניה

הקבוצה השלישית

הקבוצה הרביעית עם אחד הרמי"ם

כובשים את מקום המקדש

בעת אמירת קדושה של שמונה עשרה

יהודים מאמריקה ראו את מאות הבחורים ממתינים בכניסה להר, ועלו גם כן להרגיש את הקדושה, ולהתפלל על הר הבית בערב יום הכיפורים

לכתבה שפורסמה באתר חדשות 24: http://2424.co.il/news_read.php?n_id=2076&cat_id=4&tmp=886

6 תגובות:

 1. אשריכם ישראל, ממש 'על התפתח' של השנה החדשה, כזאת עליה גדולה.

  "לא ננוח ולא נשקוט עדי יסולקו משם כל המסגדים, ובמקומם יבנה בית המקדש"

  נמשי לעלות להר הבית בקדושה ובטהרה ללא פחד וללא מורא.

  השבמחק
 2. תודה רבה על המראות המלבבים.

  יהי רצון מלפני השוכן בבית הזה, שיפקחו עינינו, ויתעורר ליבנו, וירוצו רגלינו, ויבנו ידינו, לו מכון לשבתו. כמצווה עלינו בתורתו, ונעלה לו עולתו, לרצונו ובקשתו, ולכפר על עמו ונחלתו.

  השבמחק
 3. להיות יהודי בארצנו29 בספטמבר 2009 בשעה 1:21

  אכן מה נהדר היה ישיבת ברכת משה בבואם אל הקודש

  השבמחק
 4. ב"
  בושה וחרפה

  השבמחק
 5. לכל דבר שבקדושה יש יצר הרע שמעכב וצועק "בושה וחרפה" ללא שום הסבר,

  ובכך הוא סבור שהוא עובד על עצמו ומרגיע את מצפונו, על שלא עולה להר ומחזיר את עבודת השכינה למקומה

  השבמחק
 6. ליצחק

  הוא יתכוון שזה בושה וחרפה למשטרת ישראל על שפגעה בתלמידי ישיבת ברכת משה, ובפרט ברבם האהוב והנערץ

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif