http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הר הבית היום - נר חמישי של חנוכה

.
מאות יהודים התפללו היום בהר הבית בקדושה ובטהרה / נר חמישי של חנוכה
.
יוסף תור / הר הבית שלנו
.
עופר סימון שהיה במקום אומר ל"הר הבית שלנו" כי עשרות יהודים שהגיעו היום להר נכנסו ללא עיכובים מיותרים, "כשנכנסנו לשער המוגרבים ראינו קבוצת תיירים חילוניים שרצו להצטרף אלינו אך משנוכחו בהתייחסות המשטרה העדיפו ללכת לבד".


להגדלה לחץ על התמונות

היום בצהריים בשעה 12:30 מאות יהודים ממתינים בכניסה להר הבית

מקיימים מצוות עשה דאורייתא "כיבוש""האנשים הנשים והטף"

הר הבית שלנו!

מקיימים מצוות עשה "וירישתם אותה וישבתם בה"

אם לא עכשיו אימתי?

2 תגובות:

  1. תודה רבה ל"הר הבית שלנו"

    השבמחק
  2. אשריכם בני עליה המקבלים פני שכינה

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif