http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

השבוע בהר הבית - תמונותקבוצת יהודי קהילת טינק - ניו ג'רזי עלו השבוע להר הבית בראשות רבם הרב יוסף אדלר שליט"א / וברננה נעלה
.
שי אביב / הר הבית שלנו
.
קבוצה של כשלושים יהודים מקהילת "רינת ישראל" מטינק - ניו ג'רזי, עלו השבוע להר הבית בראשות רבם הרב יוסף אדלר ובהדרכת ר' יהודה גליק יו"ר "הקרן למורשת הר הבית והמקדש"

המשטרה עשתה כל מאמץ להעיב על הביקור כולל חלוקת הקבוצה לשתי קבוצות, וכך מחצית מהקבוצה נאלצו להמתין כשעה בגשם ובקור עד שהחלק הראשון יסיים. וכן צילום הביקור על ידי הצלם המשטרתי.

יו"ר "הקרן למורשת הר הבית והמקדש" ר' יהודה גליק, הדריך את הקבוצה והסביר במתינות ובמיומנות על ההר והמקדש, על הממצאים העתיקים מזמן הבית הנמצאים בהר, על המיקום המדויק של בית המקדש, מיקום המזבח ומידותיהם.

במהלך הסיור זכו בני הקהילה לפגוש ברב התנועה לכינון המקדש ולקבל ממנו דברי ברכה וחיזוק.
בסיום הביקור פרצו כולם בשירת "ייבנה המקדש", ו"אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב".

.
הרב צבי כהן שהשתתף בעליה, אומר בשיחה להר הבית שלנו: "אני מאד מרוגש, הייתה לנו חוויה מרגשת ומרוממת, להרגיש את הקדושה מקרוב, להתפלל בבית ה', לא כל אחד זוכה לכך ואשרי מי שזוכה."

הרב אדלר מתפלל מול מקום המקדש - משמאל

הקבוצה הראשונה - מימין נראה רב "התנועה לכינון המקדש"

משוחחים בדברי תורה

מקיימים מצוות "כיבוש"

מקיימים מצוות "וירישתם אותה"

שמחה פורצת גבולות

"יבנה המקדש, יבנה המקדש, עיר ציון תמלא"

תגובה 1:

  1. ברוך ה' שרוואים עוד יותר ויור יהודים בהר הבית

    אשריכם ישראל

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif