http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הפרוספקט שעושה את המהפך


פרוספקט חדש יצא לאור על ידי "ישיבת תורת הבית", / מסביר בצורה חדה וברורה, מדוע חובה לעלות להר הבית, בצירוף הסברים מדויקים על מיקום המקדש והמקומות המותרים בכניסה / עליה להר על פי ההלכה

גד בהרי / הר הבית שלנו

בישיבת "תורת הבית" מדברים כרגע על כעשרה יהודים שכבר זכו לעלות בפועל להר הבית בעקבות החשיפה לפרוספקט, הפרוספקט יו"ל במהדורה מצומצמת ניסיונית של 2,000 עותקים, וכבר חולל שינוי בגישה לנושאי הר הבית ובית המקדש בקרב לבבות אלפי בני ישראל.

בישיבת תורת הבית מוסרים לכתב "הר הבית שלנו" כי דרושים מפיצים בישיבות תורניות, וכן תורמים להפצת כמות נוספת של הפרוספקט כובש הלבבות, ולזכות כמה שיותר יהודים להגיע לאמת ולעלות ההר, כמו כן דרושים מפיצים ברחבי הארץ.
ניתן לפנות ל"ישיבת תורת הבית", ת. ד. 1797 ירושלים, טל: 050-864-9968

להגדלה לחץ על התמונות

הפרוספקט: "ציון דורש אין לה" - דרושים מפיצים בישיבות תורניות

משמאל - מפה מדויקת על מיקום המקדש והמקומות המותרים בכניסה

זכו לעלות השבוע להר הבית - בעקבות הפרוספקט

חרדים לגורל ההר - בעקבות עיון בפרוספקט

"וירשתם אותה וישבתם בה"

2 תגובות:

  1. להעלות בפי די אפ תודה

    השבמחק
  2. כשלוחצים על התמונה פעמיים, רואים את התמונה בגדול וזה מאד ברור

    ואם אתה רוצה דווקא בפי די אף, שלח מייל לאתר

    תודה

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif