http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

רואים ישועות מחוץ לטבע - חינם!

.
מוקד הישועות בהר הבית העלה אתר מיוחד לאינטרנט / מאות שמות לתפילה ביום הפורים במקום המקדש "סמוך ונראה לקודש הקדשים" זורמים למוקד הישועות / לעושה נפלאות גדולות לבדו
.
שלמה ידיד / הר הבית שלנו
.
אתמול העלה מוקד הישועות בהר הבית אתר מיוחד להזכרת שמות לתפילה בעצם יום הפורים - בחצות היום, וכבר נרשמו מאות פניות למוקד החינמי שקורם עור וגידים.


במוקד מתחייבים בעז"ה להעלות להר מניין יהודים ולהתפלל עבור כל השמות שיגיעו למוקד הישועות עד ליום ראשון בערב, התפילה תתקיים בהר המוריה - סמוך ונראה לקודש הקדשים, בבית ה' המסוגל לכל הישועות.

במוקד מזכירים כי תפילה בבית ה' אצל בעל ה"לעושה נפלאות גדולות לבדו", ביכולתה לזעזע עולמות, ולפעול ישועות מחוץ לטבע. וממליצים בחום לעלות לבד להר ולהתפלל, ולמי שלא מתאפשר עליה להר הבית, לשלוח שמות לתפילה ל"מוקד הישועות בהר הבית" – חינם אין כסף ! ללא מסחרה !

ניתן למסור שמות לתפילה חינם במייל: bjnhv6@gmail.com

נזכרים ונושעים ביום הפורים - להפיץ

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif