http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

וידאו מיוחד מהר הבית : המשטרה לא נבהלת מחוליגנים !

המוסלמים מידי האבנים והבקבוקים, מנסים להלך איימים על השוטרים, ומונעים בגופם מהיהודים המתפללים להמשיך במסלול / השוטר מזמין מיד את המפקד שמגיע במסירות ומוביל את קבוצת המתפללים היהודים אחר כבוד ל.. המשך המסלול כשהוא קורא "קדימה אחרי" / זהו לא מ-פ-ח-ד-י-ם !

וידאו מיוחד - יום שני שושן פורים

2 תגובות:

 1. בוצוץ של יהודי4 במרץ 2010 בשעה 3:07

  בוצוץ של סרט ! בוצוץ של אתר ! בוצוץ של שוטר !

  השבמחק
 2. למרות שהייתי כבר בסיטואציות שמזכירות את זה, בסרטון זה ממש דומה ליציאת מצריים, לפי דעתי. הערבים שעוד לא התחפפו מכאן מנסים לעצור את הבלתי נמנע, מנסים למנוע מיהודים להסתובב בארצם, וזה לא יצלח להם.
  עם ישראל חי וקיים. עם ישראל עורג להר הבית וחותר לכינון לב האומה ועינו של עולם.
  לתיקון עולם במלכות ש-די

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif