http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

שבכל דור ודור: משטרת ירושלים לחוצה ומאיימת על פעילי המקדש באיומים טלפוניים.


משטרת הר הבית שוב מתנכלת בעזות מצח לפעילי המקדש: איומים על החיים, והפחדות טלפוניות, / ר' יהודה גליק ל"הר הבית שלנו": "השוטר העיר אותי ואיים על החיים שלי ושל בני משפחתי / למרות שאני שומר על החוק, המשטרה מתנכלת אלי ואני לוקח בחשבון שהעצר ללא סיבה והשב בכלא כל החג," / והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם
גד בהרי / הר הבית שלנו

בשעות האחרונות מתקשרת המשטרה לפעילים המארגנים מחר את התכנסות "קרבן הפסח" ברחבת בית הכנסת "החורבה", ומאיימת עליהם שעל כל נסיון נוכחות שלהם בירושלים העתיקה, היא תבוא איתם חשבון, ותתנכל להם.

יהודה גליק מספר שמאז שעות הבוקר הוא זוכה לאיומים טלפוניים מגורמים במשטרה, המנסים לכפות עליו לבטל את האירוע הציבורי שמתוכנן להתקיים מחר ברחבת בית הכנסת החורבה, שם יתאספו דורשי מקדש החפצים להקריב את קרבן הפסח בהר הבית. ולאחר שמשטרת ישראל השיבה בשלילה לבקשתם לקיים את מצוותם לעשות זאת בהר, הם מתכננים לקיים טקס ל"זֵכֶר" ברחבת בית הכנסת ששוחזרה ונבנתה מחדש.

פעילי המקדש ציינו כי הפעילות שהם מבקשים לקיים אינה בגדר הפגנה, אין בה מסרים פוליטיים, ומשום כך אינה זקוקה כלל לאישור המשטרה. והתערבותה של המשטרה מטילה כתם שחור על זכויות האזרח, ומדיפה ריח נורא של דיקטטורה. הם קוראים למשטרה להתעשת, ולעשות את תפקידה באבטחת עם ישראל, ואפשרת חופש הדת לכל אזרחי ישראל.

ויהודה לא יכרע ולא ישתחווה

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif