http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

ההתכחשות לזכותנו על הר הבית - תביא עלינו שואה שלישית


דעה / ההתכחשות לזכותנו על הר הבית תביא עלינו שואה שלישית / הכחשת השואה היא בעצם הכחשת זכותנו על ארץ ישראל / איוב פרק לא (כח) "גַּם הוּא עָוֹן פְּלִילִי כִּי כִחַשְׁתִּי לָאֵל מִמָּעַל" / הכחשה והתכחשות

פרופ' הלל ויס / יום השואה והגבורה / הר הבית שלנו

ירושלים נכבשה מידי כובשיה ושבה לעם ישראל בחסדי ה' במלחמת ששת הימים.

רועי עם ישראל כלשון הנביא יחזקאל לא יכלו להכיל את חדוות הגאולה ועשו בלב ולב כדי לבלום את ריבונות ישראל על הר הבית וכל סביבותיה של ירושלים. הכוחות המתנגדים למקומה של ירושלים בליבו של העם היהודי הם אלו שמנעו את שחרורה במלחמת השחרור וקידשו מסקנות האו"ם החל מוועדות פיל כדי להיפטר מירושלים שהיא אבן מעמסה לכל יהודי הירא מזהותו הלאומית והדתית.

אמנם נחקק חוק יסוד ירושלים אך הוא נותר בעלבונו. מעולם לא נכתבו לו תקנות והוא נשאר כמזכרת עוון. במשך שנים ארוכות מאוד קמו וועדות שונות מתקציבי חוץ ופנים כדי לחבל בריבונותה של ירושלים ולבטל את תוצאות מלחמת ששת הימים. וועדות אלה לא קמו על ידי גויים בדרך כלל, אלא מתוך הכוחות הפנימיים של הערב רב שמחלחל גם לתוך העולם החרדי.

אחד הציונים הבולטים הוא סילוף ההלכה ביחס לעליה להר הבית והטלת מורא כרת על הצבור גם במקומות שניתן לעלות אליהם ללא טבילה כי אינם כלל בהר הבית והמקדש כמו אורוות שלמה וצפון הר הבית.

היהודים שידרו לערבים ולעולם כדברי הרב הראשי יונה מצגר כי הם אינם חפצים בהר הבית ולא במקדש ומתחננים שייטלו אותו מהם. פעולות אלה מחקו את שם ה' שאינו נקרא עלינו.

הפעולות הללו בהקשרי "תהליך השלום" אותתו לעולם כי העם היהודי נותר עם בוגדני כפי המתואר בכתביהם של הנוצרים והמוסלמים ובכך ליבו היהודים את תאוות הדמים של אומות העולם , הביאו לכך שהקב"ה ישלח את אובמה ואת כל רשעי האדם כדי שהיהודים יצעקו אל ה' ויעשו תשובה.

היהודים קובלים תמיד על הכחשת השואה מצד אומות העולם ורואים בכך עוון פלילי חמור. אך היהודים עצמם שאינם רוצים לקרוא בפרשות הקללה בתורה בפרשות ב'חוקותי' וב'כי תבוא' ובדברי הנביאים מכחישים את תורתם ואת אמונתם ואת חזון נביאיהם.

הכחשת השואה נובעת מתחושת החרפה של אומות העולם שאינם יכולים להתבונן במעשי ידיהם עד להיכן הוליכה אותם רעתם וגם מן החשש שצעקות היהודי ימנעו המשך הרשעה ויפסיקו את מפעל ההשמדה בשלישו.

השואה מעניקה כביכול לגיטימציה ליהודי ולסבלו, כך חושב הצורר מפרס, ולכן הוא עושה הכל כדי לבטל את הלגיטימציה של המסכנים ואת עוררות רחמי האומות ורגש אשמתם. אמנם גם בין היהודים יש המתעקשים להשוות את השואה עם מעשי טבח ענקיים שאירעו לעמים אחרים כמו שואת הארמנים או הטבח ברואנדה ומנסים להבליע את ייחודה של השואה במונחים כמו ג'נוסייד, השמדת עם וכו', כאילו המדובר כאן על עם ככל העמים וכאן נכנס עניין הכחשת הייחוד היהודי על ידי יהודים שמקבלים עליהם את עול הטרור הלשוני והמושגי של מושגי הדמוקרטיה, שאינה מבדילה בין עמים ולאומים. היא הדמוקרטיה הנאורה כביכול קוראת לייחוד הלאומי גזענות תוך שלילת הבחירה, היא שלילת גרעין הקדושה מקור הקדושה שעיקרה שלטון מלך מלכי המלכים הקב"ה בעולם. היא זו המחסלת את היהודי כישות שיש לה הצדקה ייחודית ובלעדית ומכוח קדושתה היא מקיימת את כל העמים ומאצילה על הבריות קדושת האדם שנברא בצלם ואיסורי בני נוח.

ההתנכרות ליסודות הללו היא המביאה על היהודים ועל העולם שואות ומלחמות ללא קץ ותכלה.

אנו סמוכים ובטוחים כי מתוך המשבר הנוכחי פקודה ישועה וגאולה לישראל ולעולם. ימלוך ה' אלוקי ישראל, אלוקיך ציון מתוך הקולות והמלחמות, הזיקין והזוועות במהרה בימינו . אכי"ר.

תגובה 1:

  1. שכל דבריך נאמרים באמת!

    אבל למה אין שומעים דברים כאלה ממנהיגי האומה?

    אוכל את הלב

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif