http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

גם הגויים צריכים מקדש


בחפירות במתחם בית החולים ברזילאי באשקלון נמצא "מזבח רומי עתיק" המעיד על כך שאף אומות העולם היו מקריבים קרבנות לה' / בית המקדש לא נועד רק בשביל עם ישראל, אלא בשביל כל אומות העולם - ורק המקדש יביא שלום אמיתי על העולם כולו / כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

במהלך העבודות במתחם בית החולים ברזילאי באשקלון חשפו הקבלנים העובדים תחת פיקוח צמוד של רשות העתיקות מזבח פגאני מפואר מהתקופה הרומית. המזבח, שמקורו ככל הנראה מהמאה הראשונה או השנייה לספירה, עשוי אבן גרניט עליה מונחים ראשי שוורים וזרי דפנה. המזבח עמד במרכז שדה הקבורה העתיק.

ד"ר יגאל ישראל, ארכיאולוג מחוז אשקלון ברשות העתיקות, אמר כי מדובר בממצא מרשים ששרד 2000 שנה. גובה המזבח כ-60 סנטימטרים, והוא מעוטר בראשי שוורים שמהם משתלשלים זרי דפנה. במרכז כל זר פרח, ולראש השור סרט. זרי הדפנה מעוטרים אשכולות גפן ועלים". ישראל הסביר כי "המזבח מוכר כ'מזבח קטורת' – נהגו להקטיר בהם קטורת – בעיקר מור ולבונה. עדיין ניתן להבחין בסימני האש על המזבח.

מזבח פגאני עתיק שנמצא בחפירות באשקלון

2 תגובות:

  1. ידוע שאף הגויים היו מביאים קרבנות להר הבית והכהנים היו מקבלים מהם ומקריבים

    השבמחק
  2. המזבח הזה מסריח.

    אין שום תמונה מהחשיפה שלו, ויתכן בהחלט שהובא למקום ממחסני רשות העתיקות.

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif