http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

גלריית תמונות: חודש אלול בהר הבית


המוני יהודים אנשים נשים וטף עולים להתפלל בהר הבית בחודש הרחמים והסליחות / הר הבית פתוח ליהודים מ-7:30, עד 11:00 בבוקר / המשטרה נערכת לשבוע שלפני ראש השנה בו צפויים לעלות מאות יהודים להר הבית ולומר סליחות / מי לה' - להר הבית!

גד בהרי / יוסף תור / הר הבית שלנו

המוני בית ישראל עולים להתפלל בהר הבית בימי הרחמים והסליחות. גם השנה צפויים מאות יהודים להגיע להר הבית בשבוע שלפני ראש השנה ולומר סליחות ברוב עם, ובמשטרה נערכים לאבטח את המתפללים בכוחות מתוגברים.


הרב ישראל אריאל והרב יצחק לוי עלו השבוע להר הבית יחד עם קבוצת מתפללים יהודים, הרב אריאל מסר את שיעורו החודשי בעניני חודש אלול. והרב יצחק לוי למד בהלכות הקרבנות, מקום הקרבתם, וסדר ההקרבה.

להגדלה לחץ על התמונותהאנשים הנשים והטף - השבוע בהר הביתהרב ישראל אריאל יחד עם העוליםהרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש מוסר את שיעורו הקבוע בהר הביתבמהלך השיעורמקיימים מצוות "וירישתם אותה וישבתם בה"מקיימים מצוות כיבושולימדתם אותם את בניכם

2 תגובות:

  1. כל הכבוד לרב ישראל אריאל בולדוזר אמיתי. תודה לכל העושים במלאכה, ברכת השם תלווה אותכם ותראו ברכה בעמלכם, הגאולה בפתח...

    השבמחק
  2. לא קוראים לרב בולדוזר אפילו בטור ביטוי

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif