http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

במלאות השבעה: משפחת איימס עלתה להר הבית - תמונות

הקצין מוטי נושא דרשה

היום יום שלישי התקיימה עליה גדולה לזכרם של הקדושים יצחק וטליה אימס הי"ד / ברכות ושבחים לקצין אבי ביטון על שדאג במסירות ובנאמנות להכניס את כל הקבוצה יחד למרות נכוחותם של אלפי מוסלמים במקום / הקצין מוטי גבאי נשא דרשה קורעת לבבות על הקדוש יצחק איימס / ממשיכים עם המסורת


שלמה ידיד / הר הבית שלנו


עם סיום ימי השבעה להרצחם של יצחק וטליה אימס, אבישי שינדלר וכוכבה אבן חיים, שנורו למוות בדרכם לבית חגי, עלו היום (ג) כח אלול, בני משפחת אימס לקברי הורי הורי המשפחה בהר הזיתים.

את מסע העלייה לקבר החלו בני משפחת אימס וידידי יצחק וטליה בהר הבית, במטרה להמשיך את המסורת שנהגו בה במשך שבע שנים, לפקוד את הר הבית מדי שבוע בשבוע, לאחר היטהרות בטבילה ותוך כדי לימוד ותפילה במקום.

בניגוד למנהגו הקבוע לעלות בימי רביעי, הקדימו יצחק וטליה אימס ביומם האחרון את מנהגם, ועלו ביום שלישי. ומספידיהם ציינו את העובדה לשבח, כאשר זכו להיטהר ולהתקדש ולעלות היישר מבית המקדש של מטה לבית המקדש של מעלה.

יו"ר הקואליציה שהספיד את בני הזוג מתוך ההיכרות הארוכה שהיתה לו איתם עוד מתקופת היותם ברוסיה, קונן על התנכרות המדינה שלא נהגה בהם כראוי, והצהיר כי במקומם יבואו עשרות ומאות אחרים למלאות את שורות הנופלים בהר הבית.

עשרות מידידי המשפחה ביניהם הרב ישראל אריאל ויהודה גליק עלו היום להר יחד עם בני משפחת אימס, בכוונה להמשיך במסורת מנהגו הקבוע, ולמלא את החלל שנפער עם רציחתם של השנים שהיו הפעילים מרכזיים להעלאת יהודים להר, וקידום בנין בית המקדש.

בני המשפחה שיבחו את מפקד הר הבית אבי ביטון על טיפולו המסור בעלייה לזכרם של הזוג אימס, ותיפקודו המלא באבטחת האירוע. למרות ההתארגנות המוסלמית שנצפתה במקום, כאשר מאות צעירים ערבים ארבו לכל מי שאינו מוסלמי, כמסורת השנתית שלהם מדי שנה בתום חודש הראמדן. ובעקבות זאת מונעת המשטרה כל כניסה של יהודים ותיירים להר הבית בשלב זה, כל עוד לא קיבל הדרג המדיני החלטה לסלק את המתפרעים, ולפתוח את כל רחבת ההר לגישה חופשית לכל אזרח


להגדלה לחץ על התמונותהקצין מוטי גבאי נושא דרשה על אישיותו המיוחדת של הק' יצחק איימס
הקבוצה במעלה שער הרמב"םהרב ישראל אריאל משתתף בעליה
אנשי הביטחון - שומרי המקדשברא כרעיה דאבוה
הרב אריאל מדריך את הקבוצה


ר' יהודה גליק נושא דרשהבני משפחת איימסבמרכז נראה כתב חדשות 10המונים השתתפו בעליה
ממשיכים את דרכם של אבא ואמא

3 תגובות:

 1. אשריכם משפחת איימס שקידשתם שם שמים ברבים!

  אין לכם מושג כמה אביכם נהנה בשמים מהמעשים שלכם.

  אשרי ההורים שגידלו בנים כאלה

  השבמחק
 2. ועקדת יצחק ברחמים תזכור. {מתפילות הימים הנוראים}, מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותנו די. תכלה שנה וקללותיה, תכל שנה וברכותיה...

  השבמחק
 3. חז"ל מלמדים אותנו שהקב"ה מתאוה פתחו לי פתח כפתחה של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם, נראה לי כפשוטו שזה מתיחס לביהמ"ק, עליית הקדושים משפחת איימס לגנזי מרומים היא שעת כושר לכך כל מי שרצונם הטהור נגע ללבו מתבקש להצטרף למעשה קטן זה עליה שבועית בואו נצטרף ונקבע זאת כמנהג קבוע ביום עלייתם יום ג' בשבוע, נקפיד על עליה המונית - שהזדהות עם זכרם תקל גם על המשטרה לסייע בידינו

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif