http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

המשטרה לא מרשה לחלק עוגות ושתיה קרה בכניסה להר הבית בחג הסוכות

הכניסה להר הבית

אלפי העולים לרגל לא יזכו השנה לקבל עוגות ושתיה קרה בכניסה להר הבית, בעקבות סירוב המשטרה לאפשר הקמת סוכה בכניסה להר הבית / ראיון שמע: פעילי המקדש נתקלים בחומת ביטון

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

ראיון עם עו"ד ברוך בן יוסף מהתנועה לכינון המקדש -  באדיבות אתר ישראל הצפונית
להורדהעוד בן יוסף כינון המקדש עוגות ושתיה.mp3

משטרת הר הבית מסרבת לאשר השנה את בניית הסוכה בכניסה להר הבית לצורך חלוקת עוגות ושתיה קרה לאלפי הבאים להר הבית בחג הסוכות.

קצין הימ"ק ניצב אבי ביטון הבטיח לפעילי המקדש כי השנה לא יהיו עיכובים בכניסה להר הבית וכל הבאים יכנו מידית ללא שהיות מיותרות. המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים לנוחות אלפי העולים.


בתנועות המקדש מתעקשים כי חלוקת השתיה קרה בכניסה להר הבית בחג הסוכות היא הכרחית. גם אם לא יהיו עיכובים בכניסה להר. ישנם אלפי אנשים שעושים את דרכם מכל רחבי הארץ וישמחו לקבל שתיה קרה מרעננת בכניסה להר הבית.

'לחיים' בכניסה להר הבית - פסח תש"ע

תגובה 1:

  1. פעם שיבחתם את אבי ביטון כאן באתר

    מה קרה היום?

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif