http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

פותחים שנה בהר הבית

פותחים שנה בהר הבית

תשע"ב : פותחים שנה בהר הבית, עולים להר בקדושה ובטהרה, ומייהדים את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי | ימי הסליחות, עשרת ימי תשובה, חג הסוכות | כי ביתי בית תפילה יקרא

גד בהרי | אתר בית המקדש

הקרן למורשת הר הבית ובית המקדש, מזמינה את עם ישראל לעלות להר הבית בחודש תשרי, ולהצטרף לעשרות אלפי יהודים שכבר זכו להתפלל ולהיוושע בהר הבית מקום מקדשינו, פותחים שנה חדשה עם עליה להר הבית.

הר הבית פתוח ליהודים: בוקר: בין השעות: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 13:30

חובה להיטהר במקווה כדת וכדין.
חובה להצטייד בתעודה זהות.
חובה לנעול מנעלי יום כיפור (לא עור)
וללכת אך ורק במקומות המותרים

הכניסה חינם אין כסף

לפרטים והדרכה | הקרן למורשת הר הבית ובית המקדש | 052-8990-399

פותחים שנה חדשה עם עליה להר הבית | המודעה שפורסמה________________________________________________________________________
בית המקדש | הר הבית | הקרן למורשת בית המקדש | אתר בית המקדש | שנה חדשה | בית המקדש

3 תגובות:

  1. יפה מאד התחלה טובה צריך להמשיך ולעלות להר הבית רק כך נוכל להביא לכינון בית המקדש השלישי במקומו

    השבמחק
  2. שעות הפתיחה הם לפי שעון חורף או קיץ?

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif