http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

מניין יהודים עלו להתפלל בהר הבית על אף הגשם והקור | תמונות

רבנים בהר הבית | בגשם ובקור

יום רביעי ח' שבט: מניין יהודים תלמידי חכמים עלו להתפלל על הר הבית במקום המקדש על אף הגשם והקור העז | אחד העולים בשיחה: הופתענו לראות שבכל אזור מקום המזבח לא ירד גשם | ולא כבו גשמים אש עצי המערכה

גרשון כסיף | אתר בית המקדש

מניין יהודים תלמידי חכמים יראי ה' עלו בבוקרו של יום רביעי להתפלל על הר הבית בקדושה ובטהרה, על אף הגשם הסוער והקור העז ששרר במקום.

אחד הרבנים שנכח גם הוא בעליה אומר בשיחה לכתבי 'הר הבית שלנו' כי הקבוצה הופתעה לראות איך שבכל אזור מקום המזבח לא ירד בכל אותה עת גשם כלל, למרות שמסביב בכל ההר ירד כל העת גשם סוער, "רואים כאן ניסים ונפלאות, כיצד מתממש לנגד עינינו המשנה באבות 'ולא כבו גשמים אש עצי המערכה'"

"היה חסר רק את המזבח ואת האש, וחבל" הוא מסיים.

גלריה תמונות | להגדלה הקלק על התמונות


בצד מערב - אחורי בית קדשי הקדשים

מתפללים לבניין בית המקדש השלישי


בקדושה ובטהרה ל פי כל גדרי ההלכה

בשמחה ובהתלהבותבגשם ובקור


מתקרבים סמוך ונראה למקום המזבח


מתבוננים על מקום המזבח


סמוך ונראה לעזרה


יושבים ודנים בגודל העזרה
_______________________________________________________________________________
הר הבית | בית המקדש | אתר בית המקדש | בבית המקדש | בגשם ובקור | נעלה לבית המקדש

2 comments:

  1. כל הכבור, אתם הגבורים של עם ישראל.

    השבמחק
  2. בס''ד
    כל הכבוד

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif