י"ד בניסן בין הערביים

בין הערביים תקריבו..
בבוקרו של יום רביעי הקודם ערב חג הפסח, עלו להר הבית למעלה ממאה יהודים, אנשים נשים וטף. 60 יהודים מקרית ארבע, ולמעלה מארבעים יהודים מרחבי הארץ. הכניסה הותרה בחלוקה לשלוש קבוצות, כל קבוצה כללה כשלושים יהודים בכל פעם, ממש כמו בסדר הקרבת קרבכן הפסח, שהיו ג' קבוצות בזמן ההקרבה.

כמו כן בצהורי היום בשעות בין הערביים, בזמן חיוב הקרבת קרבן הפסח, עלו להר כ- 25 יהודים. בתוכם הרב יצחק לוי מאלון שבות ועוד מספר רבנים, כמו כן השתתף בעליה ח"כ אורי אריאל (מיחידי הח"כים שפוקד את ההר לעיתים קרובות), ח"כ אריאל דאג שכולם יכנסו, ובנוסף שגזלני הווקף לא יפריעו לסדר התפילות וההשתחוויות.
זמן יציאת הקבוצה מההר, שהיה אמור להיות בשעה 14:30 לערך, נקבע בפועל לשעה 3:10! איחור של ארבעים דקות מעל המקובל, מה שמהווה איחור הכי גדול שהיה בשנה הנוכחית, ואולי אף שבירת שיא של כל הזמנים!

הרב יוסף אלבוים שנוכח במקום, מסר: "שעל כל יהודי לעלות בערב פסח דווקא, שאז יש את חיוב מצוות עשה דאורייתא של הקרבת קרבן הפסח, דבר המחייב כל יהודי לעלות להר הבית ולהראות שברצונו להקריב את קרבן הפסח בפועל". הרב אלבוים שולל מכל וכל את הטענה, שכביכול יש להמנע מעליה להר בערב פסח ללא הקרבה, שאז מתחייבים בכרת ואומר: "חובה על כל יהודי לעלות להר ולהראות שלא בגללו מתעכבת הקרבת קרבן הפסח, אלא רק בגלל אותם יהודים שנשארו ספונים בבתיהם, ואינם רוצים לעלות להר ה' להקריב הקורבנות".
הרב יצחק לוי מאלון שבות


ח"כ אורי אריאל בהר הבית


ילדי ישראל בהר הבית

2 comments:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!