"יבנה המקדש" - גליון 3 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(120)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ סיון ה'תשסט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"

גליון 3 (120) –סיון ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968,

אם ברצונך לקבל את הביטאון בדוא"ל שלח עכשיו בקשה: lamikdash@gmail.com

איפה מבקר המדינה

מבקר המדינה הוציא מתחת ידו ביקורת קטלנית, בנוגע לבגידה הלאומית בהר הבית (מנקודת מבט אחת) – דא עקא ה'נוכלים' היודעים כל כך יפה להשתמש באמרה "אין חומר חיטוי כאור השמש", בנוגע לכל מיני דברים 'חשובים' כמו כמה מרפסות בנה פלוני בהאחזות יצהר, הרי שבמקרה הלאומי האמיתי "הר הבית" הרי "כי אשב בחשך טוב לי". כלבי הצדק, כומרי הדמוקרטיה והשייך"ים של 'חופש המידע' אייכם ?

הרימו נביחותיכם לפירסום הדו"ח ומוטב שעה אחת קודם !

גם אתם "מרץ" המריצו את זבולון אורלב יוזם העברת החקירה למבקר המדינה, והמריצו את עו"ד גזיאל ראש דסק חינוך במשרד מבקר המדינה – רצוננו לראות את דו"חנו בנושא הר הבית. אל נא תסתירו !

.

כתבו אלינו:

מכתב - א)

כב' הרב ישי באב"ד,

אני מעריך את פעילותכם במכון המקדש, כולל הפצת לימוד המצוות הקשורות למקדש, סיבוב שערי ירושלים – אבל אני נגד פעילותכם להתפלל בהר הבית מהסיבות להלן:

הרבנות הראשית פסקה כמה פעמים שאסור לעלות להר הבית: בימי הרב אונטרמן, הרב גורן, הרב שפירא – ואיך ייתכן לבזות את פסק דינם ? אם הציבור הדתי לאומי/חרד"לי לא ישמע לפסקי הרבנות הראשית אז מי ישמע ? הציבור החרדי ? הציבור החילוני ? ממשלת ישראל? משמעת היא משמעת ב-100% ! (הערת עורך: גם בפקודה בלתי חוקית בעליל? כמו הסגרת קודש הקדשים לאוייב).

2. התורה מלמדת אותנו "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך". הרב צבי יהודה קוק והרב שפירא זצ"ל נחשבו גדולי הדור בעיני הציבור הדתי לאומי ורבניו. הם פסקו שאסור לעלות להר הבית . אז איך פתאום מסרבים לשמוע בקולם בנושא התפילות בהר הבית ? את כל השיקולים שלנו על חשיבות התפילה בהר הבית ואת כל ההלכות הם ידעו מצויין ובכל זאת פסקו לא לעלות, אז עלינו לבטל דעתנו מפני דעת התורה ! האם רק החרדים נשמעים לקול גדולי התורה שלהם ואצלנו הכל פרוץ ?!

3. ברצוני להזכירך שכבר נכווינו קשות בגוש קטיף כאשר הרב שפירא זצ"ל פסק הלכה שאסור לפנות יישובים וקמו רבנים שהמרו את פיו ואמרו לתלמידיהם "בשם האחדות" לא לסרב פקודה בצה"ל.

אין שום הבדל בין פקודה לחייל דתי לאכול חזיר,לחלל שבת או לפנות יישובים – הכל זה הלכה=תורה ,וכאשר פקודות הצבא סותרות את ההלכה=התורה, אזי הן בבחינת פקודות בלתי חוקיות בעליל בעינינו ואסור לשתף פעולה עם מפקדי הצבא בביצוע עבירה. אין זה מתפקידנו לדאוג לאחדות סביב עבירה.

האחדות צריכה להיות סביב השי"ת ותורתו

לו היו שומעים בקול הרב שפירא זצ"ל ובקול הרב אליהו שליט"א היו אלפי חילים ומפקדים דתיים (ולא בודדים) מסרבים פסיבית בלי להרים יד על מישהו. הי-ה קידוש שם שמים עצום וייתכן שהממשלה היתה נסוגה מתוכניותיה. אבל כשהציבור הי-ה מפולג בין רבניו - שיחק אריק שרון כרצונו.

בברכה ובשורות טובות לגאולה שלימה במהרה

אהרון קולין

דעת מערכת:

ראה בספרו של הרב שלמה גורן זצ"ל "הר הבית" מה היה דעתו

ושאל לדעתו של יבדל לחיים טובים ארוכים ושלום לדעתו של מרן פוסק דורנו רבינו דוב ליאור שליט"א

אצל לאומיים יש נשמעים לרבנים אלו ויש נשמעים לאלו, אבל אין השיטה של כפיית רבנים באיומים, שהרבנים ילכו ב"תלם".

.

מכתב - ב)

שלום - חבל שאין התיחסות בדיון ההלכתי באספקט של "כיבוש" ,כמו שבזמן הכיבוש עלו להר ללא הגבלות וללא הכנות.

בין העולים: הנזיר רצי'ק והרב אונטרמן. זכר כולם לברכה. שלא להזכיר את הרה"ג הרב ש. גורן שהיה ראש וראשון לעוסקים בנושא זה. היום הכיבוש מתבטא "ברגלים".

כ"כ מדוע לא מוסבר שלכמה 'ראשונים' בכלל מותר לעלות להר הבית - ללא כל הגבלות.

משה וסרצוג

.

מכתב - ג)

האם אפשר להוסיף גם דיני עליה להר הבית של ילדות? ילדה בת 12, שעדין לא קבלה מחזור חדשי, האם מותרת?

תודה - רבקה שמעון

תגובת מערכת

אנו שואלים בחזרה? מה יש בכלל לפסוק על אחת שאינה טמאה, למה לה להיטהר?

.

מכתב - ד)

שלום

להלן תגובה לדברי מורי, יואל לרנר (בענין "סדרי תפילה לעולה להר הבית" - גליון 117):

"האומר בהר הבית "יהי רצון מלפניך... שתעלנו לארצנו ותטענו בגבולנו..." כפוי טובה, ולא מגיע לו שיזכה לראות בבניין הבית. הוא נמצא כה עמוק בגלות, שלא ניתן ככל הנראה להוציאו משם. בושה וכלימה שכך כתוב בבטאון של "התנועה לכינון המקדש"", עד כאן דברי מורי.

תגובתי:

א. אין כפיות טובה בעובדה שאינני מנתק את עצמי מיהודים רבים שטרם זכו לעלות ארצה. אינני נמצא בגלות, אלא אני מתפלל לאור המציאות שיהודים רבים עדיין שם, ויש להתפלל גם עליהם שיעלו לציון ברינה. לא בכדי תיקנו חז"ל לשון התפילה בלשון רבים.

ב. "תטענו בגבולנו" - רלוונטי מאוד, גם עבור מי שכבר נמצא בגבולו. בימים ערב העקירה מחבל עזה כיוונתי במילים אלה, שה' ייטענו ללא עקירה.

.

נ"ב פוסקים רבים נתנו דעתם על שינוי נוסחאות תפילה מעין אלו, בתקופת אתחלתא דגאולה דידן, ואינני מכיר רב שמורה לשנות בתפלת מוסף מנוסח זה.

בכבוד רב, אוריאל פרנק - מצפה יריחו

.

מכתב - ה)

אני קורא את העלון די קבוע

כיון שאת העלון מוציאים אנשי תורה, תמוהה עד לא מובנת לי ההתנסחות החצופה כלפי רבנים שאינם חושבים כמותכם .הפעם זה היה הרב מלמד, מחר הרב אליהו ,ומהסיגנון המתייהר גם אם יבוא המשיח אתם יכולים להגיד לו "אתה לא פוסק פסקים נכונים ,אתה לא משרת את האינטרסים שלנו"

לכן בתור אנשים שמעוניינים בהשראת שכינה- עליכם ללמוד קודם מידת הענווה, וכבוד תורה . אם בזה אתם מזלזלים ברור שאינכם ראויים למלחמה הצודקת הזאת !

לכן אנא קפדו ראשיכם ופרסמו התנצלות על הסיגנון כלפי הרב מלמד וחזרו בתשובה באמת. שלא יאמר עליכם "זונות מפרקסות זו את זו בשוק ותלמידי חכמים...." כי על חילול ה' אין מקיפים

תודה

שלמה עמק שושן

.

תגובת מערכת:

איננו יודעים לאיזה קטע מתכוון המתלונן – מכל מקום על פגיעה בכבוד רב אם היה אנו מתנצלים, מאידך על פגיעה בכבוד שמים איננו יכולים להבליג

.

מכתב – ו)

לבקשתכם, העברתי שיעור בליל שבועות בביהכ"נ המרכזי בקדומים

אלרן אליעזר מונסנגו

.

מכתב – ז)

בס"ד אל: התנועה לכינון המקדש

האימייל שאתם שולחים מאוד יפה. ישר כח.

איני יכול לקרוא מהמחשב, וכאני רוצה להדפיס דרך המילה, ההדפסה אינה מותאמת לנייר ויוצאת הדפסה גרועה.
נא לקחת לתשומת לבכם.

בכבוד רב, חגי שריד

מכתב – ח)

בס"ד, כבוד הרב ישי והחברים היקרים שלום

תחילה אומר כמה שמחתי לשמוע שהדיון על הר הבית הגיע לשיחה בכנסת

לדעתי הצורך בשדולה למען ההר מחויבת המציאות

לכן לאור חזרתי לארץ בע'ה הקיץ אשמח אם כבוד הרב יועיל ויתן לי לקדם את היוזמה מול השלטונות .

הזמן מחיב פעילות מוגדרת ומסודרת.

אנא צור עמדי קשר בהקדם האפשרי

בברכה רבה: אורלי בני דייויס

נ.ב.

נשאלת השאלה מדוע מצאתם לנכון להוסיף את השיר "אל תעלי להר" לגליון (119). דבר אשר צבט את ליבי והעלה יראה רבה על רוחי .

.

מכתב - ט)

בקשר למצב בהר הבית (גליון 119)

אם זה המצב, מדוע אינכם מצלמים במצלמה נסתרת את "איסור הקריעה", התנהגות השוטרים?

עמיהוד פרידמן

.

תיקון למאמרו של אלרן זבטני (עולם קטן גליון 202 בהר-בחקתי סט)

וכה צריך לומר:

הגאולה בנויה מדרגות מדרגות, ולכל מדרגה יש ערך עצמי, כל מדרגה היא שלב בלתי נפרד מהגאולה וצריכים לשמוח ולהודות על כל שלב שיש (הלל ביום העצמאות גם בלי ירושלים, וביום ירושלים גם בלי בית מקדש, ובעזרת ה' עבודה בבית מקדש בלי ארון הברית ונבואה) ולרצות ולשאוף למצות ולמלא את המדרגה הנוכחית עד תומה... הגבורה האמיתית בגאולה היא לבנות מדרגה, מדרגה כמו שצריך, ולא לקפוץ מדרגות. זה הכרח המציאות. נכון, אין גאולה שלימה בלי בית מקדש (שגם אחריו יש מדרגות), אך, ללא ספק, כמו שיש מזבח ללא אש מן השמים, יש גאולה גם בלעדי המדרגה שלמעלה ממנה,.

.

תיקון טעות:

בגליון הקודם (119) כתבנו אמרה של בועז בשם נעמי – האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

.

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P500.jsp?prs=403http://lamikdash.blogspot.com/2005/04/blog-post_16.html

יש חדשות גם ב:

http://www.sosamikdash.cjb.co.il

וגם ב:

http://gideon.022.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

.

"מה אוחיל ומה אקוה

הר צבי קודש נוה

אל עמק שוה"

(אהבה לשבת שלפני שבועות)

.

בכבוד רב – הרב ישי באבד – דובר

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

לפרטים תגובות סירובים ותרומות נא לפנות ל-050-8649968 ואו ל - lamikdash@gmail.com

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!