ימי בין המצרים בהר הבית

/
ימי בין המצרים בהר, דומה כי מאז חורבן הבית לא היתה כזו התעוררות מעשית למען המקדש וההר,
אלפי אנשים נשים וטף אישי ציבור וחכי"ם ביקרו בהר ה' - הר המוריה הוא הר הבית, ודרשו ע"י הופעתם במקום לבנות מידית את בית המקדש השלישי.

מתנועות המקדש נמסר כי השנה נראתה נוכחות יהודית יותר מבכל שנה, מאות יהודים הגיעו להזדהות עם בניין בית המקדש, להתפלל על חורבנו, וללמוד מקרוב על הנושאים הקשורים למקדש.

השיא הגיע בשעה שמאות היהודים ביקרו בהר הבית ביום צום תשעה באב, העולים הרגישו על בשרם את הכיסופים והצורך בבית המקדש, אינו דומה ט' באב בכותל המערבי, לט' באב סמוך ונראה למקום המקדש.

ח"כ אורי אריאל (האחוד הלאומי) שביקר בהר הבית והתפלל על חורבנו, מסר "כי הגיע הזמן שכל יהודי ויהודיה יבינו שבלי הר הבית, ובלי בית המקדש, אין ערך למדינת ישראל. בלי לבנות בית לה' בהר המוריה מה שווה ערך יש בבניין וישוב שאר ארץ ישראל. כמו שהנביא חגי אומר 'העת לכם אתם ספונים בבתיכם ובית ה' חרב'?".
ח"כ אריאל הוסיף ואמר כי "בית לה' קודם לביתנו, ולכן עלינו להבין שבית המקדש הוא השורש לכל הבעיות שישנם ביהודה ושומרון".

אבנים לבניין הבית

הקהל את העם האנשים הנשים והטף - שנת הקהל

(מימין נראה ח"כ אורי אריאל)

ושננתם לבניך, לומדים על המקדש בימי בין המצרים

ישיבת ברכת משה מתפללים ומבקשים בהר הבית

מקיימים ברגליהם מצוות "כיבוש"

לומדים על בורות המים שהיו במקדש

לומדים על העמודים שהיו בהיכל

מתחילים בבניין בית המקדש השלישי בפועל ממש

מצוות עשה לבנות בית לה' (רמב"ם הלכות בית הבחירה א א)

עמודי השיש שהיו בעזרה

מבקרים בהר הבית

הולכים מתפללים ומקדשים

נוכחות מוגברת בימי בין המצרים

לומדים על מקום המזבח

הר הבית שלנו

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!