לפרטים ולתרומות או לעריכת הרצאות בנושא המקדש באיזור מגורך
צלצל עכשיו: 050-864-9968

מכתב מועד רבני יש"ע להצלחת התורמים עבור התנועה הקדושה


המטרות הבאות בצל העול הכספי הכבד!
בשבת זו, בה שומעים כל ישראל על ציוויו של בורא עולם לבנות בית לה', ירימו כל יהודי ויהודיה את תרומתו, נדבת לבו - בהוראת קבע של ששים ש"ח לחודש לפחות ל"תנועה לכינון המקדש" כדי שתוכל להמשיך שאת את המשא הנכבד הזה, בהמשך הפעילות העניפה למען הבית הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו, ואם כי אתר לאומי ראשון במעלה כהר הבית, היה מן הראוי שיוסדר עבורו תקציב ממשלתי מכובד. אולם, לצערנו טרם באה העת ועדיין לא השכילו ראשי השלטון לעמוד על מחוייבות זו, על כן נאלצת "התנועה לכינון המקדש" לשאת בעול הכספי הכבד של הפעילות בהר. נוסף עליהן, פעולות דחופות הנמנעות מחוסר מימון כגון:

1) העסקת מדריכים קבועים, אשר יסיירו בהר בשעות הפתוחות וידריכו את המוני העולים בגבולות המותרים על פי ההלכה. העסקת מדריכים עולה לסכום עתק ועל כן מתמהמה הענין למגינת ליבנו.
2) ועידת המקדש - ארגון סעודת המקדש בה ישתתפו אלפי שלומי אמוני ישראל. שלש עשרה הסעודות שנערכו בעבר, הביאו משוב אדיר חיובי, לפעילויות התנועה ולהחדרת המודעות לנושא הר הבית, עקב עלויות כבדות נמנע מן התנועה להמשיך כעת בארגון סעודת המקדש.
3) הקמת מבנה בסמוך למקום המקדש, ייבנה בו בין השאר מקוה טהרה לשימוש העולים, יערכו במקום פעילויות הסברה ומפגשים ל'עולי הרגל' בפרט ושוחרי המקדש ככלל.
4) תכנון הרחבת הפעילות והתכניות לאור התפתחות החיים היהודים בהר.


פעילויותיה העניפות של התנועהאכן, דומה כי אין פרשה המתאימה יותר, לקבוע בה את השבת, למען "התנועה לכינון המקדש" כפרשת תרומה. פרשת השבוע מתחילה עם ציוויו של הקב"ה למשה "ויקחו לי תרומה מאת כל איש" - כאשר מטרת התרומה היא "ועשו לי מקדש". זהו רצונו של בורא עולם, שבניו יקימו לו משכן בתוכם, כסיום הפסוק "ושכנתי בתוכם" כלומר: השראת השכינה בישראל תעשה אך ורק על ידי בניית המקדש.
ואכן, המטרה המרכזית של "התנועה לכינון המקדש" ומשאת נפשם של מייסדיה וכל חבריה, היא לבנות את בית המקדש ולחדש את העבודה כבתחילה."התנועה לכינון המקדש" פועלת בדרכים רבות ומגוונות למען קידום המטרה הנעלה והקדושה הזו. בראש ובראשונה היא מחדירה את המושגים הר הבית ובניית המקדש כהויי מציאותי: היא קוראת לכל יהודי ויהודיה לעלות להר הבית על פי ההלכה וליטול חלק מעשי לקידום בניית המקדש וחידוש העבודה. במסגרת קריאה זו, נערכת פעילות עניפה ומקיפה, להגברת המודעות לעליה להר הבית, בקרב הציבור הרחב.
חלק מהפעילויות הרבות הנדרשות הם:ייזום וארגון קבוצות לעליה להר, עמידה בקשר מתמיד עם העולים הקבועים ודרבונם, נוכחות קבועה לפחות פעם בחודש בהר הבית, הופעות והרצאות בכל רחבי הארץ בנושא הר הבית והמקדש, שידורים ברדיו, הכנת חומר הלכתי והפצתו. מידע, הדרכה לעולי הרגלים, מוקדן טלפוני לשאלות בעניני הר הבית ועוד כהנה וכהנה, בכל הדרכים המביאות למטרה המרכזית והיא: בניית בית המקדש וחידוש העבודה.
.דווקא עכשיו!אם כי ענין הר הבית ובניית המקדש הוא דבר היפה לכל שעה ואין לך זמן שאינו מתאים לכך. בכל זאת, ישנם עתים שהשעה כשרה להם ביותר. במיוחד עתה, לאחר שהר בית קדשנו

ותפארתנו ידע כל כך הרבה תהפוכות, עליות ומורדות - השיא היה עד לפני חודשים ספורים 'שלושת שנות הרעה' בהם היה סגור הר הבית באופן מוחלט בפני יהודים, [מה שלא אירע עד אז משנת 1967]: בהם הושמדו שכיות חמדתנו לאור השמש באין מפריע,
בהם נקבר ערל פייסול וטמא בהר הקודש,
בהם הוקם בית עבודה זרה אדיר במקום בית אלקינו.
אולם, עתה באה עת השובע: מחודש אב נפתחו שוב שערי הר הבית בפני יהודים, היה למקום המקדש עדנה, קבוצות גדולות של יהודים נכנסים מדי יום ביומו על פי ההלכה לשטחים המותרים, כאשר בראש העולים עומדים גדולי רבני יש"ע עם רבנים מפורסמים מהארץ ומהעולם, ראשי ישיבות ותלמידיהם, מה נהדר הוא המראה, להתבונן בימי חול כבימי מועד במאות בני עליה העולים למעלה בקודש, אל הר ה' בקדושה ובטהרה, מחזה אשר לא נראה כמותו מימות בית שני.
"התנועה לכינון המקדש" התנועה הראשונה שנשאה את דגל הקריאה לעליה להר הבית, לכינון המקדש. פועלת כבר עשרות שנים בנושא זה והשקיעה מאמצים אדירים, ישירים ועקיפים (יש גם להזכיר לטובה את המכונים והתנועות שהתפתחו מ"התנועה לכינון המקדש": אל-הר-ה', מכון-המקדש, נאמני-הר-הבית, אל-הר-המור ועליהם רבני-יש"ע ורבים אשר משתדלים בפעילות ענפה למען הר הבית והמקדש, זכות המקדש תעמוד לכולם) להאדרת הנוכחות היהודית בהר הבית, יכולה לזקוף כיום את ראשה בשמחה ולומר: חפץ ה' בידינו הצליח, הודות לפעילויותנו הבלתי נלאות, זוכים אנו לראות כיום בשוב ה' ציון ובתקומה שאחזה את הר הבית, בדמותם של מאות ואלפי העולים.
עם הפנים לעתיד!אך, עם כל זאת, עלינו להודות בכאב רב כי עדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה בין בעבודת המקדש ובין בעליה להר הבית: עצם העובדה כי בית המקדש עדיין לא הוקם על תלו ועדיין לא פועלים כסדרן כל מערכות עבודת הכהנים והלויים, מעידים כמאה עדים, כי עדיין יש לנו לפעול הרבה מאוד בענינים אלו, אך גם בנושאים פשוטים יותר, של סדרי העליה להר הבית, יש עוד רבות לעשות.

יעלו נא ויבואו כל יהודי ויהודיה להר ויפקדו את מקום מקדשנו. אלפי היהודים העולים כבר, יהפכו לרבבות הבאים ומגיעים אל המקום אשר בחר ה' וצונו: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך".
יהפך הר קדשנו ל'אתר קדוש' כזה הלא-ניתן בקלות להסגרה לאויבים, וסגור בפני יהודים החפצים לבנות בית לה' ולהתפלל בהר קדשו.
בברכת
וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו.

עו"ד, ברוך בן יוסף - יו"ר
התנועה לכינון המקדש
050-864-9968