ביום רביעי הקרוב - סיבוב שערים ראש חודש אלול!לסיבוב השערים ראש חודש אלול


לחזור בתשובה לבית המקדש


§ לקראת השנה החדשה, אנו נקראים לחזור בתשובה אל הקב"ה: "ושבת עד ה' אלקיך". פירוש המושג "תשובה" הוא חזרה אל המקור, לכן עלינו לדעת מהו מקור האדם ומקור העולם, ולהתכוון לשוב אליו.


§ חז"ל מלמדים אותנו כי בכ"ה באלול, נברא העולם והושתת ממקום המקדש, "מציון מכלל יופי", ובראש־השנה נברא אדם הראשון גם הוא ממקום המזבח אשר במקדש. ועוד אמרו כי מעת שנברא העולם, כביכול עשה לו הקב"ה סוכה בהר הבית והיה מתפלל: "יהי רצון שאראה בבנין ביתי".


§ התשובה במשמעותה הרחבה והעמוקה היא חזרה להפגש עם הקב"ה – וזה מתקיים בשלמות רק במקור הבריאה: בבית הגדול והקדוש הבנוי בהר המוריה. לכן, תהליך התשובה הכללי והפרטי מכוון ליעד אחד: לעבודת ה' במקדשו, ולהשראת השכינה בבית ה'.


§ התשובה היא המפתח לגאולה, "ושבת עד ה' אלקיך... ושב ה' אלקיך את שבותך". ובזוהר הקדוש נאמר כי גם אם חבורה אחת – "כנישתא חדא" – תעשה תשובה, מיד תבוא הגאולה השלמה. בסיבוב השערים, מדי חודש בחדשו, אנו מתאספים בחבורה אחת ומשתדלים להתכוון כולנו אל המקור ואל התכלית, להתקשר אל מקום מקדשנו.


§ יתן ה' ונזכה עוד השנה הזו לשוב אליו בלב שלם, והוא ישוב את שבותנו, "כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך", ונראה בקיום התפילה: "תן כבוד לעמך... שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו".


[ע"פ דברים שאמר הרב אורי שרקי בסיבוב השערים]ביום רביעי הקרוב יתקיים סיבוב שערים ערב ראש חודש אלול.יוצאים ב 19:00 מרחבת הכותל (ליד המנהרה).


סיום משוער 21:15.כולנו באים. נא להעביר


תגובה 1:

  1. יש סיבוב שערים גם מחר?(שלישי)

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!