בטאון יבנה המקדש גליון 266

להגדלה לחץ על התמונות

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!