ואין אנו רוצים לעלות ולהשתחוות בבית בחירתך

כרוז שיצא מוועד רבני יש"ע קורא לכל יהודי לעלות להר הבית נוכח המאורעות האחרונות וסגירת הר הבית ליהודים בחג הסוכות / ושם נעלה ונראה


המכתב שפורסם מטעם ועד רבני יש"ע

המודעה שפורסמה מטעם עד שבחברון

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!