"ועשית ככל אשר יורך"

.
עקב בקשת גדולי ישראל שלא לסייע בידי האתרים הנקראים "חרדיים",
.
הנני מודיע בזאת חד משמעית על התפטרותי המידית מאתר "הר הבית שלנו"
.
מנחם בן דב