מכתב תמיכה למפקד מרחב דוד נצ"מ אבי רואיף: "תודה על המאמצים הרבים"

הארגון למען זכויות אדם בהר הבית

הקרן למורשת הר הבית והמקדש

עתניאל, הר חברון 90407 טל- 02-9964215, 052-4767495 פקס – 02-9963236

pmikdash@gmail.com

בס"ד כה טבת תש"ע

לכבוד

נצ"מ אבי רואיף

מפקד מרחב דוד

משטרת ישראל

הנדון: הבעת תודה והבהרה

/

א. תודה: ראיתי ואף ידוע לי ממה שלא ראיתי כי עשית מאמצים רבים, על מנת לאפשר לי את הכניסה להר ביום חתונת בתי, ואני מבקש להודות לך מאוד על כך.

אין צורך להכביר במילים כמה היה זה עבורנו, בתי אביטל ואנוכי, ביקור משמעותי מאוד ביום משמעותי מאוד. אני אכן מבקש להביע מעומק ליבנו את הוקרתנו והכרת הטוב על מאמציך.

/

יצוין כי ברוך ה' השוטרים, אלו שבדקו אותנו בכניסה להר (שרשמו את מספרי תעודת הזהות שלנו עקב היותנו דתיים ורק משום כך) ואלו שליוו אותנו במהלך הביקור בהר התנהגו כלפינו באדיבות רבה, כפי שקורה על פי רוב בעלותי להר.

יחד עם זאת עליי לציין, כי העיב על הביקור השוטר שבעשרים הדקות האחרונות נצמד אלינו עם מצלמת וידיאו וצילם כל צעד ושעל במעשינו.

ברוך ה' עשינו כל מאמץ להתעלם מפרובוקציה זו. אך אני מוכרח לומר כי אין לי מושג מי שלח אותו ומה הייתה מטרת הצילום. איני יודע למי מועילים צילומים של שיחות אינטימיות בין אב לבתו ביום חתונתה.

אני רוצה לקוות שאין מדובר בהתנהגות הנלוזה והישנה של המשטרה- ניסיון חיפוש מתחת לאדמה של תירוץ להצרת צעדיי. דבר כזה ודאי אינו עולה בקנה אחד עם רוח הדברים שאתה הבעת בפגישותינו האחרונות. מה עוד, שכפי שברור לך אין מה לחפש, מכיוון שאני נאמן באופן מלא להתחייבויותיי כפי שהייתי מאז ומעולם.

/

ב. הבהרה: כפי שידוע לך חתמתי על מסמך ההתחייבות שהצגתם בפניי לא בנפש חפצה וכפי שביטאתי את הדברים בפגישותינו ביום יז טבת תש"ע (3/1/10) בנוכחות הגווארדיה המשפטית וביום כא טבת תש"ע (7/1/10) בנוכחות קציני המרחב. לצערי הרב סירבתם להקשיב או להתייחס להסתייגויות. למרות זאת, ובצל הלחצים הברורים חתמתי על ההתחייבות. יחד עם זאת אני מוצא לנכון לחזור בכתב על הדברים שנאמרו באותה פגישה ומתייחסים גם לחתימתי על כתב ההתחייבות:

1. בראש ובראשונה אני מבקש לציין כל מה שאכתוב להלן ולמרות שחתימתי נעשתה בעקבות האיומים שאם לא אחתום לא אוכל להיכנס להר, ואכן הייתי תחת לחץ כבד מפאת רצוני להיכנס להר ביום החתונה, הרי שמהרגע שחתמתי, חתימתי מחייבת אותי במלואה ובכוונתי למלא אחר כל סעיפי ההתחייבות ללא כחל וסרק ולא אסטה מהם אף לא כמלוא הנימה.

2. יחד עם זאת, ולמען הסר ספק אני מבקש להבהיר כי אין בחתימתי בשום אופן משום הודאה באיזו שהיא התנהגות מצידי בעבר שהיה בה משום הפרת סדר. אדרבה אני חוזר ומצהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי מאז ומעולם הקפדתי תמיד בכניסתי להר הבית לנהוג בכבוד בשוטרים ולציית לכל הוראותיהם (כולל אלו שלא מצאו חן בעיניי). אני קובע כי בכל עשרים פלוס שנים שאני נוהג לעלות להר בקדושה ובטהרה, מעולם לא הפרתי הוראה של שוטר, הוראת חוק או התחייבות שלי בהר הבית. אשר על כן הרי שחתימתי על ההתחייבות נעשתה לא עקב התנהגות מן העבר שהצדיקה הרחקתי מההר, מכיוון שהתנהגות כזאת מעולם לא הייתה, אלא מפאת הוראת בג"ץ בלבד.

3. בנוסף לנ"ל וכפי שהודעתי אין בחתימתי הבעת הסכמה לכתוב בכתב ההתחייבות ואין בכך כדי לגרום לי להפסיק את פעילותי הציבורית והמשפטית הצודקת, לשנות את הכתוב בכתב ההתחייבות ולהפסיק את האפליה לרעה של המשטרה כלפי יהודים דתיים בהר הבית. כמובן ופי שהיה עד היום כל פעילותי תתבצע אך ורק באמצעים חוקיים.

4. כמו כן, ובהמשך לנאמר בסעיף הקודם וכפי שהודעתי למשטרה פעמים רבות בעבר הרי שאני אמשיך את מאבקי לשינוי הסטאטוס קוו בהר הבית תוך הפעלת כל אמצעי חוקי העומד לרשותי ואשר אין בו משום הפרת הסדר הציבורי.

5. בין השאר וכפי שהורו לכם בתי המשפט השלום והמחוזי, בכוונתי להמשיך ולעקוב אחר יחסה של המשטרה כלפי יהודים דתיים לעומת האחרים גם בבידוק בכניסה להר וגם בהר. זאת, גם באמצעות צילום לצורכי תיעוד למען מיצוי ההליכים וכפי שקבע בעניין גם בג"ץ.

6. בכפוף לחוק, בכפוף להוראות בתי המשפט ובכפוף לכל הנאמר בכתב ההתחייבות וכפי שהצהרתי בפגישותינו וכפי שהצהרתי גם פעמים רבות בבתי המשפט הרי שבכוונתי בביקוריי בהר הבית להתפלל ואני מצפה שתורה לשוטרים שלא להפריע לתפילה כל עוד אינה עומדת בסתירה להוראות החוק, להוראות בתי המשפט ולכתב ההתחייבות.

/

לסיום, אני מבקש לומר מספר מילים אישיות על האופן שבו אני רואה את התנהגות משטרת מרחב דוד כלפיי בשנה וחצי האחרונים.

בניגוד למה שמשטרת ישראל ניסתה להציג אותי לאורך כל התקופה הזאת, הרי שאני אומר באופן חד וברור: אני איש חוק וסדר, איש של דרכי נועם ואיש של הידברות. הייתי שמח אילו היינו יכולים להימנע מכל ה"סאגה המשפטית" שכפיתם עליי. אין לי ספק, וכפי שהתבטאתי ברוח זו עשרות פעמים, בכתב ובעל פה, כי לדעתי הדרך הנכונה והיעילה להתנהלות בין אזרחים לבין משטרה היא בדרך של הידברות. אני משוכנע כשמש בצהריים כי אילו משטרת מרחב דוד הייתה נענית לקריאתי ופותחת ערוץ הידברות מסודר עם היהודים הדתיים העולים להר ניתן היה לפתור הרבה אי הבנות הדדיות.

/

כידוע לך, בשנה האחרונה בחרה משטרת מרחב דוד בדרך אחרת. אני הפכתי לקרבן של השפלות, קרבן של אלימות פיזית ומילולית מצד המשטרה. עצרתם אותי פעמים אינספור במעצרי שווא. עצרתם אותי בהליכתי לתומי ברחוב, עצרתם אותי באמתלות דמיוניות שגם אתם ידעתם שהם "מצוצות מן האצבע" וכל מטרתם הייתה לצורך התעללות והתעמרות. צר לי שזו הדרך שהעדפתם על פני דרך של הידברות. אני משוכנע שבחירתכם בדרך השלילית, לא הוכיחה את עצמה ובוודאי לא הייתה נעימה אף לא לאחד מן הצדדים ואף לא לבית המשפט וכפי שביטא את הדברים כבוד השופט רובינשטיין במילים חסרות תקדים בפסקו האחרון.

על אף כל הנ"ל, הרי שאני רוצה להאמין לרוח הדברים שביטאת בפגישותינו האחרונות.

/

אני רוצה לקוות כי אכן בכוונתכם לפתוח בדף חדש וברוח חדשה (למרות שהקצינים האחרים שנכחו בפגישות לא הצליחו להתאפק גם לאחר דבריך, והעדיפו להתבטא כלפיי באותו מעמד עצמו בגסות בוטה עד שאתה בעצמך נאלצת להעיר להם).

מבחינתי גישה חדשה שכזאת תיענה מצידי בהדדיות מלאה ובשיתוף פעולה פורה.

/

שוב תודה.

/

בתפילה שהר הבית ישמש מקור מאחד את כל חלקי העם ואף יהווה מרכז עולמי לסובלנות דתית בין כל המאמינים בא-ל האחד והיחיד, מרכז שישמש כ"בית תפילה לכל העמים". או אז נוכל לקרוא כולנו יחד בקול גדול לכל העמים : "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

/

יהודה גליק

יו"ר

/

pmikdash@gmail.com

נוסח המכתב עליו חתם ר' יהודה גליק לפני שנכנס להר הבית בשבוע שעבר

ר' יהודה גליק בהר הבית - מודה לנצ"מ אבי רואיף

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!