בעקבות החרדים: השוטרים בהר הבית טבלו במקוה וחלצו מנעלים - גלריה תמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/61-6BF07Kuo90.png
קידוש ה' בהר הבית

פירותיהם בעולם הזה: במהלך תדרוך שבועי של קצינים בהר הבית הונחו השוטרים לחלוץ מנעלים, לא לפני שטבלו במקווה כדין | הרב פרטיג: כעת מתברר שנוכחות חרדים בהר הבית מקרינה ומשפיעה על הסובבים | והקרן קיימת לעולם הבא

שלמה ידיד | יוסף תור | הר הבית שלנו

במהלך תדרוך משטרתי שהתקיים בשבוע שעבר בהר הבית הונחו השוטרים היהודים לחלוץ את מנעלי העור מפאת קדושת המקום, לא לפני שנטהרו במקווה כדין.

הרב ישראל פרטיג מראשי האברכים החרדים העולים להר הבית אומר כי מעשה זה מוכיח עד כמה נוכחות חרדית בהר הבית מקרינה ומשפיע על אלו שאינם שומרי תורה ומצוות.

"במהלך השנה האחרונה עלינו מספר פעמים קבוצות גדולות של חרדים שומרי תורה ומצוות להר הבית. השוטרים היהודים כמו גם התיירים החילוניים שהתלוו אלינו, לא פעם ולא פעמיים נגררו עמנו לשיחה תורנית על הגדרים והסייגים ההלכתיים שיש בכניסה להר הבית. כמו טבילה במקווה וחליצת מנעלים.

אין ספק כי מעשה זה של שוטרי משטרת הר הבית נזקף לזכות אותם החרדים שעלו השנה להר הבית בקדושה ובטהרה תוך הקפדה אדוקה על כל גדרי ההלכה ושמירת המסורת היהודית. אשר מהווים דוגמא אישית לאלה שאינם שומרי תורה ומצוות שעולים להר הבית. ואם לא שפגשו באותם החרדים, היו ממשיכים חס ושלום לעבור על איסורי תורה חמורים". דברי הרב פרטיג.

גלריית תמונות - להגדלה לחץ על התמונה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/61-6BF07Kuo90.png 

קידוש ה' היסטורי | שוטרים בהר הבית מקיימים מצוות 'מורא מקדש' וחולצים מנעלים
.
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/48-mRVlGtwXSq.jpg 

אברך חרדי מסביר לשוטר יהודי מדוע צריך להוריד נעליים בהר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/50-hwH2yLOK5H.png

חרדים בהר הבית מסבירים לשוטר כמה גדולה מצוות מורא מקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/51-RQF3lLqtDe.jpg 

השוטרים בכניסתם להר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/54-rcaTdaI3wj.jpg

של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/57-g3B75fiEfT.jpg 

במהלך הסיור - נראים השוטרים יחפים ומנעליהם בידיהם

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/58-P66rWpdRYy.jpg

גם כאן נראים השוטרים מקיימים מצוות מורא מקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/59-rutbyWgaU7.jpg 

 השוטרים בתידרוך במתחם 'אורוות שלמה' בהר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/24/58/60-4lGqqVFlaB.jpg

השוטרים בצאתם מן ההר

להגדלה לחץ על התמונות

תגובה 1:

  1. ימות המשיח, שוטרים בהר הבית מורידים נעליים

    מי יאמין?!

    אשריכם ישראל, תמשיכו לעלות להר הבית, ישועת ה' קרובה לבוא!

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!