ציפית לישועה: עלון שהופץ השבת פרשת 'החודש' בכל בתי הכנסת

ציפית לישועה | עלון לשבתציפית לישועה ? היום ערב שבת החודש הופץ בתי כנסיות ברחבי הארץ עלון מיוחד הקורא לציבור להתכונן להקרבת קרבן הפסח בי"ד בניסן בין הערביים | נמנים על הכבש

שלמה ידיד | הר הבית שלנו

הקרן ע"ש החפץ חיים למורשת בית המקדש, הפיצהצ השבת פרשת החודש בכל בתי הכנסת ברחבי צהארץ פרוספקט מיוחד "ציפית לישועה" ובו קריאה לכל בית ישראל ליטול חלק בהקרבת קרבן הפסח, ולעשות מנוי על הכבש.
מחיר מנוי 12 ש"ח לנפש, בכסף זה נקנים הכבשים לצורך הקרבת הפסח בי"ד ניסן בין הערביים. במידה והמשטרה לא תתן אישור להקריב קרבן פסח. הכסף ילך לצדקה לכולל ללימוד קדשים.
  
לפרטים והרשמה במוקד : 02-9410100

העלון שהופץ ברחבי הארץ - להגדלה לחץ על התמונה

עמוד 1

  
עמוד 2


עמוד 3

עמוד 4 - להגדלה לחץ על התמונות

3 תגובות:

 1. תודה . עשיתי עכשיו מנוי לי ולמשפחתי.

  השבמחק
 2. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 3. "במידה והמשטרה לא תתן אישור להקריב קרבן פסח. הכסף ילך לצדקה לכולל ללימוד קדשים."

  ולמה ילך הכסף רק ללימוד קדשים, כדי "ללמוד וללמד"? מה עם "לשמור ולעשות"? מה המגמה כאן, רק שנישאר פטורים מהחיוב להקריב את קרבן הפסח או שנזכה להקריבו? שילך הכסף לעורכי דין להיאבק בבתי המשפט ועם שאר הגורמים עד שנזכה "לעשות" ולהקריב את הפסח **בפועל**!


  נ.ב. ובכל מקרה, אני מציע חוזה מעין חוזה "מכירת חמץ" נכתב על ידי תלמיד חכם מובהק שיכלול כל תושבי ירושלים בשעת החלת החיוב להקריב את הקרבן. שיהא מותנה בחוזה שלכבש(ים) מצטרפים כל המחויבים כחבר בחבורה אך במידה שלא יהיה מספיק דין קדימה למצטרפים הראשונים עד כדי שכל אחד יוכל לקבל כזית מהקרבן(ות), ואם נכתב כראוי על ידי תלמיד חכם מובהק לא יישאר שום יהודי שהפר את החיוב שלו/שלה לקיים מצוות עשה הזאת ובכן לא יימצא אפילו יהודי אחד אשר יתחייב בכרת מכיוון ש"חדל" לעשות את כל הנדרש לקיים את המצווה. אף מומלץ שחוזה זה (שיזכה את כל מי שיימצא מחויב בשעת החיוב) לא יפורסם לציבור כדי שהוויתו לא תימנע מאותנו להשתדל באופן אישי ולפעול אישית ולהתחבר לפעילים להתנכל על הגורמים השונים להתיר את קיום המצווה ובכך ניצל כולנו מאיסור כרת בה בשעה שזה לא יגרום לעצלנות מהציבור לפעול למען הקיום.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!