אוצר המקדש מזמין את הציבור לטקס תרומת הלשכה

אוצר המקדש | ההקדש הציבורי

הזמנה : 'אוצר המקדש' ההקדש הציבורי להקמת בית המקדש השלישי מזמין את הציבור לטקס תרומת הלשכה | מחר יום שני כ"ט אדר ב' | בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה

גד בהרי | הר הבית שלנו

טקס תרומת הלשכה יתקיים אי"ה ביום שני כ"ט אדר ב' בשעה 15:00 במשרדי נאמני הר הבית וארץ ישראל רחוב  עליאש  8 ירושלים  כניסה  ד'  קומה 11

"בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה בפרוס הפסח ובפרוס העצרת ובפרוס החג" (שקלים משנה ג)

אוצר המקדש | הקדש ציבורי להקמת בית המקדש השלישי

תגובה 1:

  1. ראיון טוב להחדרת הנושא בציבור

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!