ממשיכים להשתלט: ירדן הביאה שטיחים חדשים להר הבית - תמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/74-fGP5QuMd0r.jpg
נחלתנו לזרים | משאית מובילה שטיחים


הערבים מדווחים: ירדן תרמה 3,000,000 דינר ירדני לחיזוק הכיבוש המוסלמי בהר הבית | לפני כמה חודשים הוכנסו להר הבית גנרוטורים ענקיים, עכשיו הגיע משלוח גדול של שטיחים מטורקיה, בנוסף יותקן מערכת תאורה חדשנית, המסגדים הזמניים אל אקצה ועומר ישופצו | עושים בהר הבית כבשלהם

יוסף תור | הר הבית שלנו

אתרים ערביים מדווחים כי בית המלוכה הירדני העביר את תרומתו ע"ס 3 מליון דינר ירדני, לחיזוק הכיבוש המוסלמי על הר הבית, כזכור לפני כמה חודשים הוואקף הכניס להר הבית גנרטורים ענקיים המסוגלים לספק כח חשמל אדיר בעת הצורך, גם זה תרומת ירדן.

השבוע הגיע משלוח גדול של שטיחים שיוצרו בטורקיה, והערבים מדווחים על שורת פעולות נוספות כמו התקנת מערכת תאורה חדשנית, ושיפוץ המסגדים הזמניים אל אקצה ועומריה

מקור אתר מוסלמי: http://www.pls48.net/default.asp?ID=71650  

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/74-fGP5QuMd0r.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/75-4qPWIv5cUR.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/78-XqzowAlEgv.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/79-XknsI5ylNH.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/80-blM7e2dUQR.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/81-Xezw4CBGay.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/70-bDwghLzFlP.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/68-5hd1oJ9b89.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/83-n9PppnKPLa.jpg

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/29/99/67-Brl8BckJO9.jpg

הערבים עושים בהר הבית כבשלהם, כל רגע וכל שניה שהר הבית - מקום מקדשנו נמצא בידי רשעים אלה, אין חילול ה' גדול מזה, כל רגע שאנו שותקים וממשיכים לתת להם להסתובב שם, זהו קטרוג גדול מאד  לעם ישראל. 

מחובתנו לעלות להר הבית, לקדש את המקום, להוריד את הזרים מהר ה', לבנות חזרה את בית המקדש, ולהחזיר את השכינה למקומה.
לא די בבקשה ובתפילה לגאולה כי אם לפעול ולעשות השתדלות מעשית, לעלות להר הבית ולגאול את המקום!


_________________________________________________________________
בית המקדש אתר בית המקדש קרבנות בית המקדש בית בית המקדש המקדש 

2 comments:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!