בית המקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/68/94-7H3znAQl0j.jpg
תמונה | בית המקדש

ועשו לי מקדש : בית המקדש הראשון ואח"כ בית המקדש השני נבנו בניין בידי אדם | כך גם בעז"ה בניין העתיד להיבנות, בית המקדש השלישי יבנה בניין בידי אדם | מצוה דאורייתא

שלמה ידיד | אתר בית המקדש

נצטווינו בתורתינו הק' בפרשת תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ע"י שנבנה בית המקדש בהר המוריה, כמו שרש"י כותב "לי לשמי בית דקדושה". מיד נזכה לגאולה האמיתית והשלימה "ושכנתי בתוכם" השכינה הק' תשרה על עם ישראל.

מצווה זו של בניין בית המקדש היא מצוות עשה תמידית אינה תלויה בדבר, ובכל זמן ובכל עת קיימת מצוה זו, לעלות להר הבית ולבנות שם את בית המקדש בחומר ובלבנים. בניין בידי אדם ממש.

הרמב"ם בספרו ספר המצוות, מונה מצווה זו כאחת ממצוות התרי"ג שנצטוו בני ישראל במעמד הר סיני קבלת התורה. וכן בספרו משנה תורה ספר עבודה הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה א' כותב הרמב"ם וזה לשונו: "מצוות עשה לבנות בית לה' מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים שנה שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". עד כאן.

כיום הר הבית נמצא בשליטה ישראלית מלאה, וקיימת אפשרות מעשית לעלות להר הבית בקדושה ובטהרה, ולבנות את בית המקדש באבנים ובלבנים. מצווה זו מוטלת על הציבור. ואם אין הציבור מקיימים מצווה זו חובה מוטלת על היחיד לעורר את הציבור.

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/69/00-wY68XSy60R.jpg
בניין בית המקדש | מקדש שלמה | ציור בעריכת מכון המקדש
ועל כן בימינו שהציבור אינו בונה את המקדש. חובה מוטלת על כל יחיד ויחיד לעורר את הציבור הקרוב אליו זה איש וביתו ואת הרחוקים ממנו. ללכת לטבול במקווה כשר, ולבוא להר הבית בקדושה ובטהרה, ולבנות את בית המקדש.

ישנם המון אנשים שמחוסר ידיעה, מתעסקים אך ורק ביישובים ובהתנחלויות ביהודה ושומרון ובאזורי ההתיישבות, ואינם שמים אל לבם להתעסק בגאולת מקום מקדשנו הר האלוקים. על זה בדיוק זועק הנביא חגי "העת לכם אתם לשבת ספונים בבתיכם ובית ה' חרב". (חגי א' ד') משמעות הדברים: להר המוריה מקום המקדש מגיע דין קדימה.

בשנים האחרונות קיימת התעוררות גדולה מאד, עד שבאים אלפי יהודים להר הבית מידי חג, ומקיימים בפועל את מצוות עליה לרגל שהייתה נהוגה בזמן שהיה בית המקדש קיים. רק שבזמן המקדש היה מצווה וחובה להביא קרבן חגיגה ולהקריב את הקרבן על המזבח. וכיום קשה מאד לקיים מצווה זו, בעיקר בגלל שבהר הבית מסתובבים המון ערבים ומאד קצת יהודים, ומי ששולט שם בפועל זה המוסלמים ועובדי אלילים.

וגם משטרת ישראל אינה ששה כל כך לאפשר ליהודים לקיים חופש פולחן דתי בהר, מסיבות בדיוניות שכביכול, המקום רגיש וכל תפילה או פולחן יהודי דתי יביא מידי למלחמת עולם שלישית, ורק באם יעלו להר הבית רבבות יהודים שיעמדו וידרשו את בניין בית המקדש, תיהיה לזה השפעה גדולה. דרישה ציבורית כזו ביכולתה להביא לשליטה מלאה של עם ישראל על מקום המקדש. עדי נזכה לחדש את עבודת הכהנים בבניין בית בקדשנו ותפארתנו.סרט וידאו | דגם בית המקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/69/01-RUDTY1Uh6T.jpg

עליית הרבנים להר הבית | לשכנו תדרשו ובאת שמה | דורשים את בניין בית המקדש

_____________________________________________________________
הר הבית בית המקדש רב אתר קרבנות חגיגה

4 תגובות:

  1. מאמר יפה ומושקע על בית המקדש, מצורף לזה תמונות יפות וסרטון וידאו יפה מאד על בית המקדש, בשביל להמחיש עד כמה שניתן את בניין העתיד בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בידי אדם בית גשמי ממש במקום המקדש הר המוריה הר הבית

    השבמחק
  2. אתר בית המקדש חן לכם על העבודה הנפלאה בהבאת דבר המקדש יחד עם תמונות יפות מבית המקדש, סרטונים על המקדש והבית, יהי רצון שנזכה לבניין המקדש וייעוד בית, זה בית מקדשינו, תפארת המקדש עבודת הכוהנים והלווים במקדש, בית המקדש השלישי עוד בימינו

    השבמחק
  3. רב לכם אחי בוני המקדש, אתר יפה בית המקדש והעזרות יתכן ונזכה עוד בימינו לעלות להר ה' ולבנות יחד כולנו את בית המקדש בית דקדושה כפי שכותב רש"י וציטטם כאן באתר הבית בית המקדש, כולנו אוהבים את בית המקדש ויחד נעלה ונבנה בית לה' אלוקנו, בית אמיתי, בית מלבנים, בית מאבנים, המקדש יאיר לכל העולם, מבית המקדש. כולנו רוצים בית המקדש

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!