עשרות חרדים יעלו להר הבית בחול המועד סוכות

וברננה נעלה | המודעה שהופצה

וברננה נעלה: לקראת חג הסוכות פרסמה אגודת החרדים כרוז הקורא לחרדים לבוא ולהשתתף בעליה המונית להר הבית, בקדושה ובטהרה, בהשתתפות רבנים ומורי הוראה | נעלה ונראה, נשתחווה ונודה | גדול יהיה המעמד למי ששכן שמו בבית הזה 

גד בהרי | אתר בית המקדש

תחת הכותרת "וברננה נעלה" פרסמה "אגודת החרדים העולים להר הבית", כרוז הקורא לחרדים לעלות להר הבית בחול המועד סוכות בקדושה ובטהרה. תוך שמירה על גדרי ההלכה.

בשיחה שקיימנו עם חברי האגודה נאמר לנו כי בשנה האחרונה עלו למעלה מ- 150 חרדים בכ-8 עליות מאורגנות, כשהעליה האחרונה שהתקיימה בבין הזמנים האחרון זכתה לתהודה גדולה, בעיקר עקב השתתפותו של רב העיר קרית ארבע הגאון ר' דב ליאור שליט"א.

עוד מסרו חברי האגודה, כי על פי התחזיות צפוי בשנה הקרובה ציבור החרדים העולים להר הבית להכפיל את עצמו בעז"ה. זהו קידוש ה' גדול לראות חרדים לבושי מגבעות שוחרות, פוקדים בקדושה ובטהרה את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אשר מחולל ומבוזה על ידי בני ניכר העושים שם את צרכיהם, ומחללים בבוז את היקר והקדוש לעם היהודי. אומרים באגודה.

להגדלה הקלק על התמונה

המודעה שהופצה | וברננה נעלה _____________________________________________________________________
בית המקדש | הר הבית | אתר בית המקדש | בית | במקדש | בבית המקדש | חרדים

4 תגובות:

 1. הראב"ד בהלכות בית הבחירה על הרמב"ם(פרק ו,הלכה יד)וזו לשונו: לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם, כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו, לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת(עכ"ל).

  השבמחק
 2. המאירי גם כן כותב "והמנהג פשוט להכנס שם"

  כמו כן הרמב"ם כותב באגרתו (מובא בספר חרדים) שהוא עצמו עלה להר הבית, וקבע את יום עלייתו להר הבית כיום חג, משתה ושמחה.

  השבמחק
 3. אשריכם ישראל "מתי יבנה המקדש" ? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו!!!

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!