הר הבית - בית המקדש: צו הריסה לבית ראש הממשלה

הר הבית - בית המקדש: צו הריסה לבית ראש הממשלה
 אין מנוס

צריך לקבל אישור מירדן על תפילה בהר הבית

כמו שאברהם אבינו ביקש רשות מאבימלך מלך גרר

גדעון

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!