"יבנה המקדש" - גליון 2 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(131)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ אלול ה'תשסט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"

גליון 2 (131) - אלול ה'תשס"ט - ת.ד. 31336 ירושלים 050-8649968 lamikdash@gmail.com

 הצעה:

[מבוקשים מתנדבים לארגון "היום" לפנות לכתובות דלעיל]

 

חווית המקדש

"מיריחו עד הר הבית, עם ישראל יוצר מקדש"

 

אירוע חווייתי לכל המשפחה ולכל הגילאים המתקיים בבבית הספר הממלכתי דתי במצפה יריחו ביום א', א' דחול המועד סוכות:

החל משעה 10:00 בבוקר ועד השעה 14:00

 

הדגמות של עבודת הכוהנים עם כלי מקדש אמיתיים –

            קרבן המנחה

            הקטרת קטורת

            ניסוך המים

הקרנת סרטים –

            ביקורים בהר הבית

            עבודת הכוהנים

            עליה לרגל

סדנאות והפעלות לילדים –

            פינות יצירה וסיפורים

            פינת חי – בעלי החיים העולים על המזבח

            מחפש את המטמון – צלוחית המים לניסוך המים

הרצאות ושיעורים –

            שינוי הסטטוס קוו בהר הבית

            סוכות במקדש

            בנין המזבח

דוכני מכירה –

            יודאייקה מקדשית

            ספרים ודיסקים

            מזון ושתייה

 

בשעה 15:00 עליה לאתר בו יוקם בעז"ה המרכז _________ למעמד "כריית השיתין"

 המעמד בהשתתפות רבנים, ח"כים ואנשי ציבור.

 

בשעה 17:00 שמחת בית השואבה עם מיטב האמנים

באזור התעשיה של מצפה יריחו

 

* * *

 

עד כמה העולה להר הבית מקיים "מצוות כיבוש"


הודאת בעל דין כמאה עדים דמי:

המוסלמים מפרסמים באתר 'מען' - סוכנות ערבית,

שהיהודים "כובשים את הר הבית"                           מקור בערבית:

 http://www.alaqsa-online.com/ar/news.php?action=view&id=100הכתבה במלואה בתרגום לעברית

הרב אלישיב מציג: הלכות שירות צבאי בהר הבית

מה יעשו חייל ושוטר שנאלצים לעלות למקום הקדוש במסגרת מילוי תפקידם? הרב אלישיב פסק לרב שרמן כי הדבר מותר מסיבות של פיקוח נפש. ואיך על החיילים לצמצם את הטומאה?

קובי נחשוני

פורסם

30.08.09, 15:34

פוסקי ההלכה החרדים תמימי דעים בדבר האיסור הגורף והחמור לעלות להר הבית בזמן הזה. ומה יעשה חייל או שוטר שנאלצים להיכנס למקום הקדוש במסגרת תפקידם? הרב יוסף שלום אלישיב נדרש לסוגיה וקבע: הדבר מותר, אך יש לצמצם ככל שניתן את הטומאה באמצעות טבילה במקווה ונעילת סנדלי גומי.

ביטאון "ייבנה המקדש" של "התנועה לכינון המקדש" הביא בגיליון האחרון את דברי דיין בית הדין הרבני הגדול, הרב אברהם שרמן, שסיפר כי שאל בעניין את הרב אלישיב – מנהיג הציבור החרדי-ליטאי. לדבריו, "פוסק הדור" קבע כי יש לראות את הסיורים המבצעיים בהר כפעולות של פיקוח נפש, ולכן הם דוחים את איסור כניסת טמאים למקום המקדש.

 ‏הרב שרמן הדגיש בשם רבו כי למרות הפסיקה העקרונית מוטלת על החיילים חובה לצמצם ככל שניתן את הטומאה כדי להזדקק להיתר כמה שפחות  - המשך ב-

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3769180,00.html

* * *

מתוך - עתירה לבג"ץ של יהודה גליק ביום יט אלול - השופטים רובינשטיין ג'ובראן ומלצר

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי המכוון אל המשיבה והמורה לה ליתן טעם כדלקמן:

א.        מדוע נוהגת המשיבה באפליה מסוג פרופיליזציה (profiling) כלפי היהודים הדתיים המבקשים להיכנס להר הבית?

ב.        מדוע אינה מאפשרת לעותר כניסה להר הבית בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובניגוד להתחייבותה המפורשת בפני בג"ץ  (3193/09) (נספח א')?

 

וכן מוגשת בזה עתירה למתן צו ביניים לפיו:

 

תאפשר המשיבה כניסה להר הבית לעותר לאלתר, בהתאם להתחייבותה בבג"ץ הנ"ל, ובהתאם לנהלים הנהוגים בעניין עליית יהודים להר הבית, מבלי להפעיל כלפי העותר כל אפליה שהיא.

בקשה לקביעת דיון דחוף:

העותר מבקש דיון דחוף בעניין עלייתו להר הבית ולהלן נימוקיו:

1.        העותר פנה לבקשת  סעד מערכאה זו ללא שיהוי, מיד לאחר שפנה ישירות למשיבה שסירבה להשיב לפנייתו.

2.        מניעת עלייתו של העותר להר הבית מהוה פגיעה יומיומית - בפרנסתו, בעיסוקו, במחקרו ובאמונתו הדתית, וכפי שיבואר בפירוט העובדות והטיעונים המשפטיים.

3.        העותר נוהג להיכנס להר הבית מזה שנים רבות מידי יום ביומו ללא כל הפרת סדר מצידו.

4.        מן העותר נמנעה כניסה להר הבית לתקופה של כארבעה חודשים (25/1/09 -12/5/09) אשר היו נמשכים גם מעבר לכך לולא עתר העותר לערכאה זו (3193/09). בעקבות העתירה הנ"ל התחייבה המשיבה לאפשר את הכניסה בהתאם לתנאים שנתקבלו על ידי בית המשפט ועל ידי העותר, ואשר נשמרו על ידי העותר בקפדנות יתירה.

5.        החל מיום 2/6/09 הודיעה המשיבה לעותר על הפסקת כניסתו להר הבית, זאת בניגוד מוחלט להתחייבותה לבג"ץ בעתירה הנ"ל, מבלי שנימקה החלטתה ללא כל סיבה נראית לעין ומשיקולים שרירותיים.

6.        אי אישור כניסת העותר להר הבית מהווה הפרה בוטה של התחייבות לבג"ץ הנ"ל, מהוה המשך לפגיעה הבלתי מוצדקת בעותר ונותנת גושפנקא לממונים על שמירה על החוק להפר התחייבויות שניתנו  לבית המשפט.

7.        מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו ולקיים דיון דחוף בעניין ועד אז ליתן צו ביניים כנ"ל.

 

מבוא

עניינה הבסיסי של עתירה זו בבדיקות הביטחוניות שעוברים היהודים הדתיים (או בעלי חזות כזאת כגון חובשי כיפה ו/או ציצית ו/או בעלי זקן ה"חשודים" כיהודים דתיים) בהביעם את רצונם להיכנס להר הבית. היהודים הדתיים המבקשים להיכנס להר הבית זוכים ל-`טיפול מיוחד` וליחס שונה מזה שננקט כלפי שאר הנכנסים בעת ביצוע בדיקות ביטחוניות בכניסה להר הבית. היחס השונה מתבטא, בין היתר, בבדיקה מיוחדת וקפדנית, אותה עובר היהודי הדתי, ואשר חורגת בהרבה מהבדיקות הביטחוניות הרגילות, אותן עוברים כלל הנכנסים האחרים להר. כל זאת אך ורק בשל היותם יהודים דתיים ובהעדר צורך ביטחוני או טעם ענייני כלשהו, הנוגע להתנהגותו או למעשיו של אותו אדם, אשר יהיה בו כדי להצדיק, ולו לכאורה, את היחס השונה כלפיו.

...

...

23       ניעת כניסתו של העותר להר הבית פוגעת קשות בזכויות האדם שלו המוגנות על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – בחירותו של העותר, בחופש התנועה שלו, בחופש הפולחן והביטוי שלו.  הפגיעה בחירותו ובכבודו של העותר אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה (סעיף 8) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אינה חוקית (ומפרה באורח בוטה את החוק המעצרים, כפי שהוכח לעיל), אינה לתכלית ראויה ואינה מידתית בכל דרך ובכל מבחן שהוא.

24       ניעת כניסתו של העותר להר הבית עולה גם כהפרת חופש העיסוק המובטח על ידי חוק יסוד: חופש העיסוק.  הפגיעה בחופש העיסוק של העותר אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה (ס' 4) לחוק יסוד: חופש העיסוק.

25       התשתית העובדתית במקרה דנן מצביעה על כך שהן מעצרו של העותר והן מניעת כניסתו להר הבית בוצעו על ידי המשיבה משיקולים זרים, פוליטיים במהותם, והאיסור שהוטל על כניסתו להר הבית משיקולים זרים ופסולים, אינו רק הפרה מהותית של החוק החרות של מדינת ישראל, אלא גם סותר את ערכיו הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר של השלטון במדינת ישראל.

26       התנכלותה של המשיבה לעותר, ממניעים זרים ופסולים או לשם השגת מטרות זרות שאינן ממין תפקידה או סמכותה עולה כדי חריגה בוטה מסמכותה של המשיבה, כמו גם פגיעה חמורה בטוהר השירות הציבורי ובאמון הציבור ברשויות אכיפת החוק.

סיכום ומסקנות

  1. התייחסות המשיבה לכלל היהודים הדתיים המבקשים לעלות להר כאל "חשודים" אפריורית, פסולה ומהוה הפרה בוטה של סעיפים רבים מחוק יסוד האדם וחירותו.
  2. איסור הכניסה להר הבית שהטילה המשטרה בעל-פה ובפועל על העותר, הוטל בשרירותיות וממניעים זרים ופסולים ומהווה הפרה בוטה של פסק הדין של בג"ץ ב"פרשת סולומון" ומהתחייבותה של המשיבה לבג"ץ (3193/09).  איסור הכניסה מהווה הפרה חמורה של זכויות האדם הבסיסיות של העותר, המוגנות על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק, ואינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה שבחוקי יסוד אלה.
  3. אשר על כן מתבקש בית המשפט העליון, לקיים בדחיפות דיון בעתירה זה ולהורות למשיבה, משטרת ישראל, בצו מפורש וחד-משמעי לחדול ולהימנע מהפרעה לכניסתו של העותר להר הבית לאלתר.
  4. מן הדין ומן הצדק לקבל את המבוקש בעתירה זו בהקדם האפשרי.

על יסוד כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן את הסעדים המבוקשים בראשית

העתירה, וכן לחייב את המשיבה בהוצאות משפט כדין.

(העתירה במלואה:      http://www.sosamikdash.cjb.co.il)

 

זה הזמן להירתם ולתרום ל"תנועה לכינון המקדש"          התקשר ל-050-8649968, תרום ב'כרטיס אשראי'

או עדיף בהוראת-קבע – לתנועה שכל מגמת פעולותיה       "יהוד הר הבית" – מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

 

מדור הסטורי: ירחון "יבנה המקדש" (ה'תשמ"ח גליון 1)

ב"ה יום א כג חשון תשמח

אגרת לחבר

בסופה של אסיפת-החברים-הכללית שנתקיימה ביום שני ג' מרחשוון ה' תשמ"ח בנוכחות חמשה עשר אנשים, נתקבלה החלטה עקרונית לכונן עתון מרכזי לעניננו המשותף – כתב עת שידווח על הפעילות השוטפת בקהל החברים; ירכז את כל החדשות הנוגעות למקדש ויגיב כהלכה על כל הצריך תגובה; ישמש שופר מרכזי להבאת חזון המקדש, קירובו אל הלב והחדרת ענינו לתודעת הציבור הרחב; כלי ביטוי מרכזי לרחשי לב החברים, רעיונותיהם והגיגיהם. ובמה לעיון, מחקר ותכנון מעשי.

מובן מאליו כי מפעל שכזה דורש אמצעים כספיים שעדיין כבדים מכפי כוחנו, ולא פחות חשוב מכך – הנבחר לעורך, הח"מ, חסרים לו הכישורים והנסיון הדרוש בכדי להציג את חזון המקדש לפני ציבור רחב ומנוכר, באופן הנאות לו, בדברים המתקבלים על אוזן שומעת ונכנסים אל הלב, כדי שיהא שם המקדש מתאהב על ידנו ולא נהיה חס ושלום בכלל "כל משניאי אהבו מות".

כך עלה אפוא הרעיון "להריץ" את הדבר בצורת עלון-חדשי, פנימי לחברים, שישמש כעין "מכינה" ותשתית לעיתון. בעלון זה, מלבד הדיווח השוטף על הנעשה בקהלנו, נצבור חומר אינפורמטיבי, רעיוני ומחקרי הנוגע למקדש, ואגב כך נבהיר ונלבן לעצמנו יסודות ועקרונות, ובבוא העת נוכל בסיעתא דשמיא להביא לפני הציבור הרחב דברים מבוררים ומגובשים, מאירי עינים ומרחיבי דעת, דברי אמת הניכרים מתוכם, נאים לאומריהם ונאים לשומעיהם, וכל זאת מתוך הקפדה-בלתי-מתפשרת על שלמות הצורה ויפי ההגשה. שכן כדברי חכמינו – "אין עניות במקום עשירות".

מעיין כזה, אשר מבית ה' יצא, גם אם בקילוח דק-מן-הדק, מובטח לו שיגאו מימיו עד בלי די ויתן פירותיו לתרופה ולתפארה, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים. כדברי הנביא יחזקאל בחזון המקדש שלו.

למותר להזכיר את חשיבותו של עלון כזה – בפרט במתכונתו המצומצמת – לגיבוש הקהל, להכרה הדדית ולדיבוק חברים, הנגיעה המוקדמת בנושאים שעל הפרק תגביר את הערנות, תעודד את ההשתתפות באסיפות הכלליות ותוסיף לדיונים מימד של עומק.

ובכן נקראים החברים, איש איש כמדתו, להעלות על הכתב את רחשי לבבם בכל תחום הנראה בעיניהם מן התחומים הנזכרים, בצורה מכובדת ככל האפשר, ולהגישם אל המערכת לזכות בהם את הרבים, ואם יאמר אדם: לא איש דברים אנכי מתמול שלשום – נזכיר לו דברי חכמים: כל ישראל - אם אינם נביאים – בני נביאים הם. ומן המקדש שואבים רוח הקדש, לא הניב מבקש לו נבואה, אלא להיפך: הנבואה והחזון מבקשים ומוצאים להם את הניב ומפתחים יכולת ביטוי מתאימה.

חזקו ונתחזקה בעד עמנו ובעד בית אלקינו !

בברכה ובתקוה, עודד כיטוב

 

*

(כיום אנו בגליון 264 שנה כב – כולם נכרכו ב-8 כרכים עבים,

אפשר לקנות אותם ב-150 ₪ כל אחד)

 

מה בתמונה: ישיבה ארץ-ישראלית מבקרת בהר הבית.

 

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

 

http://lamikdash.blogspot.com/2005/04/blog-post_16.html

 

יש חדשות גם ב:

http://www.sosamikdash.cjb.co.il

יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם

ופרקן ימינך אחזי לעמך בבית מקדשך

            [יתמיד רצונך עם עמך ישראל לנצח

וגאולת ישע ימינך תראה לעמך ישראל בבית מקדשך]

 (מתוך תפילת 'בריך שמיה')

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה

בכבוד רב – הרב ישי באבד – דובר

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

לפרטים תגובות סירובים ותרומות נא לפנות ל-050-8649968 ואו ל - lamikdash@gmail.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!