תפילה להתמוטטות המסגדים בהר הבית


מתוך - פסטיבל המקדש בתפוח

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!