באנרים | פרסומות | אתר בית המקדש

ימים נוראים

http://2.bp.blogspot.com/-Wg8ZqhNWFcI/TohJtwVKWbI/AAAAAAAACic/vYEq0Iq2wLY/s1600/%25D7%2594%25D7%25A8+%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA.gif


קטן

http://2.bp.blogspot.com/-Wg8ZqhNWFcI/TohJtwVKWbI/AAAAAAAACic/vYEq0Iq2wLY/s1600/%25D7%2594%25D7%25A8+%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA.gifאתר בית המקדש | בית המקדש | בבית המקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!