http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

ח"כ דני דנון מהליכוד התפלל בהר הבית בתשעה באב - תמונות


יו"ר הליכוד העולמי ח"כ דני דנון עלה להר הבית
בקדושה ובטהרה בצום תשעה באב: "היה מאד מרגש להתפלל על הר הבית, אפעל לייהוד ההר מול השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ" / ח"כים נוספים מסיעת הליכוד ומסיעות נוספות בדרכם להר הבית / תמונות בלעדיות

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

להר הבית שלנו נודע על ח"כים נוספים שמתארגנים לעלות להר הבית בימים הקרובים, תוך תיאום מלא עם משטרת הר הבית.

מאות יהודים שעלו להתפלל בהר הבית ביום צום תשעה באב דווחו ל"הר הבית שלנו" על מאות שוטרים ואנשי שב"כ שהתפרסו בהר הבית, שמרו על המתפללים היהודים מפני פראי הוואקף. וסיפרו בסיפוק כי המשטרה איפשרה ליהודים להתפלל באופן חופשי, ומנעה מהוואקף להתקרב אליהם.

בצהרי הצום הגיע ח"כ דני דנון מהליכוד והתקבל ברגשי גיל ע"י המון היהודים העולים להתפלל בהר. חה"כ דני דנון קיבל שמירה אדוקה של כוחות המשטרה והשב"כ אשר מנעו מהמוסלמים להתקרב לעברו, ח"כ דנון עלה להר הבית בקדושה ובטהרה לאחר שטבל במקווה, הלך סביב סביב בצמוד לחומה והתפלל לשלום עם ישראל ולגאולה השלימה.

בצאתו אמר דנון לאנשי התקשורת כי יפעל בנחישות לייהוד ההר וטיהורו, כמו כן אמר דנון כי יפעל אצל השר לביטחון פנים שיוסיף עוד שעות כניסה ליהודים.חה"כ דנון בכניסה להר הבית, באמצע נראה השוטר מוטיחה"כ דנון מתפלל בהר הבית תחת אבטחה כבידה של המשטרה והשב"כלחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלוחה"כ דנון הולך סביב סביב ונזהר שלא לעלות על הרמהדנון מקבל הסבר מדויק על המקום הקדוש ביותר לעם היהודיהר הבית שלנודנון מקיים מצוות עשה דאורייתא "וירישתם אותה וישבתם בה"

3 תגובות:

 1. ממנו יראו וכן יעשו.

  הכותל זה לא מקום תפילה, נקודה.

  השבמחק
 2. יהודה בשם העולים21 ביולי 2010 בשעה 23:45

  לשוטר מוטי מגיע צל"ש, על התנהגותו המופתית

  לאחרונה העליה להר הפכה לתענוג.

  אגב, בזכותו הביאו עכשיו ספסל וסככה בכניסה להר לנוחות העולים

  תודה מוטי תודה

  השבמחק
 3. mad'him! kol hakavod lahem v'lachem ha'olim :)

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif