ארגון זכויות אדם בהר הבית מפרסם הערב הנחיות חשובות לעולים להר


מבזק | חובה להצטייד במסמך המצורף לפני העליה להר הבית 

יהודים בהר הבית | חרדים הר הבית

בעקבות ריבוי מעצרי השווא בהר הבית לאחרונה ר' יהודה גליק - יו"ר ארגון זכויות אדם בהר הבית מבקש להביא לתשומת ליבכם:

עלית להר הבית ונעצרת?, קח את פרטי השוטר העוצר!

ומסור לו את המסמך הבא ואמור לו "להתראות בבית משפט!!"

אסור לנו לוותר!!

__________________________________________________________________

חוק השמירה על המקומות הקדושים תשכ"ז 1967 - נתקבל בכנסת ביום יט בסיון תשכ"ז 27/6/67 (בה"ח 731 תשכ"ז עמ' 156)


2. א. המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת דינו - מאסר שבע שנים
ב. העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות , דינו - מאסר חמש שנים.


פקודת הנזיקין סימן ב' - "כליאה"

26. כליאת שוא היא שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל סמכות

סימן ה -

71. כל בית משפט אזרחי יהא מוסמך בתחומי שיפוטו ליתן תרופה לעוולה על פי פקודה זו, בכפוף להוראות כל דין חקוק החל על אותו בית משפט, ורשאי הוא ליתן ציווי בשל עוולה גם כשלא נתבעו או לא נפסקו פיצויים או סעד אחר


76. פיצויים אפשר שיינתנו הם בלבד או בנוסף על ציווי או במקומו

__________________________________________________________________

אסור לנו לוותר - בנפשנו היא


יהודה גליק
הארגון למען זכויות אדם בהר הבית
הקרן למורשת הר הבית והמקדש לע"נ יצחק וטליה אימס הי"ד
0528990399

____________________________________________________________________
בית המקדש | הר הבית | אתר בית המקדש | מעצרי שווא | בית | מקדש | המקדש

2 comments:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!