בית המקדש | גראפיקה

בחנוכה עולים להר הבית
אתר בית המקדש גרפיקה לאתר בית המקדש , כפי שהיה בית, במקדש כולנו לבית ולמקדש בית המקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!