הבוקר יום שני עשרות יהודים עלו להר הבית מקרית ארבע | גלריה

קרית ארבע | הבוקר על הר הבית

וטיהרו את מקדשיך : עשרות יהודים מקרית ארבע עלו הבוקר עם ילדיהם להתפלל בהר הבית | קציני הר הבית אבי ביטון ומוטי גבאי קיבלו את העולים בסבר פנים יפות וללא שהיות מיותרות | מדליקים את אור המנורה בחושך הגלותי

שלמה ידיד | הר הבית שלנו

ברקאי עד שבחברון עשרות צעדו בהר הבית בעקבות החשמונאים

תושבי קרית ארבע חברון הנוהגים כפי הוראת רבם הרה"ג דב ליאור שליט"א לעלות להר הבית בקדושה ובטהרה בכל שבוע, ובפרט בימי חג ומועד. צעדו היום בעשרות בהר הבית בעקבות החשמונאים מטהרי המקדש.

למרות מזג האויר הסוער ששרר הבוקר בחברון התאספו עשרות מתושבי האזור בבית הכנסת חזון דוד בקרית ארבע לתפילת ראש חודש חגיגית. לאחר טבילה כדת וכדין במקוה טהרה. בתום התפילה על חזרת העבודה לדביר בית ה', ושמזבח חדש בציון תקום, יצאו המתפללים לעליה חגיגית להר הבית בהדרכתו של הרב ישראל אריאל שליט"א.

עולי ההר השתמשו במטבעות הלשון מימי המקדש ואמרו כי כבר האיר פני המזרח עד שבחברון והגיע זמן הדלקת נרות במקדש, הקטרת קטורת, והקרבת התמיד ושאר הקורבנות. ואחרי העליה ולאחר שירי הלל וכיסופים לבנין המקדש, התאספו העולים בצל המנורה בתפילה שנזכה להציבה במקומה ולהדליקה במהרה. שם הם גם סעדו ליבם להודות ולהלל על הניסים בבית המקדש בימים ההם ובזמן הזה, בכיבוד עשיר שהוגש על ידי הקרן לזכרו של הרב דוד טעביל אלבום זצ"ל, מראשוני המעוררים לשיבת המקדש.

העולים נפרדו תוך התחייבות לחזור ולפקוד את ההר ולא להרפות עד ישוב ירחם ה' על עמו ועד שנתעורר כולנו ונקום לבנות את בית המקדש בתפארתו.

גלריה תמונות | להגדלה הקלק על התמונות


מתפללים לשלום עם ישראל


וברננה נעלה


הרב פנחס אנגל מוסר שיעור תורה


מקיימים מצוות עשה דאורייתא "מורא מקדש"


הרב פנחס אנגל בשיעורו


שיעור תורה בהר הביתמול מקום קודש הקדשים


נושאים עיניהם בתפילה לשמים


יושבים ונהנים מזיו השכינה הקדושהוירישתם אותה וישבתם בה | מכינים את הקרקע לקראת בניין בית המקדש השלישי

להגדלה הקלק על התמונות


_______________________________________________________________________
בית המקדש | הר הבית | קרית ארבע | חנוכה | תמונות | המקדש | בית | אתר בית המקדש

2 comments:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!